Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De Belegger Behavioural Finance

Wat verstaan we onder Behavioural Finance?

Dit is een omschrijving van Behavioural Finance en hoe dit de belegger leert om zich beter te bewapenen tegen te emotionele beslissingen die leiden tot suboptimale oplossingen.

Omschrijving van Behavioural Finance

Behavioural Finance steunt op de inzichten van drie wetenschappen, zijnde: psychologie, sociologie en financiering.

Psychologie bestudeert het gedrag en de mentale processen van de mens in zijn omgeving. Sociologie bestudeert het sociaal gedrag van de mens, al dan niet in groepen. Financiering gaat over het aantrekken, investeren en beheren van kapitaal.

Behavioural Finance is dan ook de studie van de psychologische en sociologische factoren die een rol spelen bij de beslissingen van individuen en groepen aangaande hun financiën. Kortom, men tracht de financiële beslissingen van mensen en groepen te begrijpen en de invloed van deze beslissingen op de marktprijzen, de rendementen en de beschikbaarheid van de middelen. In de studie spendeert men veel aandacht aan de grenzen van de rationaliteit die optreedt bij mensen als zij beslissingen moeten nemen (door egoïsme en zelfbeheersing).

Deze studie stelt dat zowel individuele beleggers als portefeuillebeheerders systematisch denk- en beoordelingsfouten maken bij het nemen van beleggingsbeslissingen. Zo kunnen zij bijvoorbeeld niet goed risico's inschatten of informatie verwerken. Kortom, Behavioural Finance stelt dat beleggers niet volledig rationeel handelen maar zich voortdurend laten leiden door menselijke emoties bij het nemen van hun beleggingsbeslissingen.

Opmerking: Nobelprijswinnaar Herbert Simon toonde in de jaren '70 al aan dat mensen niet volledig rationeel handelen in economische omgevingen maar eerder beperkt rationeel aangezien ook menselijke emoties een invloed hebben op ons beslissingsproces.

 

Behavioural Finance (beperkte rationaliteit) versus Standard Finance (volledige rationaliteit)

In tegenstelling tot Behavioural Finance gaat men er in Standard Finance vanuit dat mensen volledig rationeel kunnen handelen en zeer snel optimale beslissingen kunnen nemen. Dit veronderstelt dat mensen over alle informatie kunnen beschikken en deze in een minimum van tijd perfect kunnen verwerken.

Dit veronderstelt dan ook dat beleggers enerzijds voor een gegeven risico hun portefeuille zo kunnen samenstellen dat ze een maximaal rendement krijgen en anderzijds voor een gegeven rendement hun portefeuille zo kunnen samenstellen dat ze aan een minimaal risico zijn blootgesteld.

Voor meer informatie, "klik hier".

 

Drijfveren achter de Behavioural Finance

Bovenstaande uitleg toont aan dat het aannemelijk is om te veronderstellen dat mensen niet constant volledig rationeel handelen maar dat zij ook wel al eens foutieve beslissingen maken. De belangrijkste redenen die mensen er toe drijven om foutieve beslissingen te doen maken zijn de volgende:

  • « Zelfoverschatting »;
  • « Financiële congnitieve dissonantie »;
  • « Spijt theorie »;
  • « Prospect theorie ».

Voor meer informatie, "klik hier".

 

Lessen en bewapening tegen de beperkte rationaliteit

Door te beseffen dat ook emotionele factoren een rol spelen bij beleggingsbeslissingen verhoogt de belegger zijn kansen om zelf beter onderbouwde beslissingen te nemen die een beter resultaat zullen geven. 

Fondsbeleggers kunnen zich wapenen tegen de gevolgen van denkfouten en emotionele barrières door expliciet een beleggingsstrategie vast te stellen en daar consistent aan vast te houden.

Voor meer informatie, "klik hier".