Lessen

Een omschrijving van de lessen die men kan leren uit de Behavioural Finance studie voor beleggers en voor fondsbeleggers.

Door zich reeds te realiseren dat niet alleen rationele maar ook emotionele factoren een rol spelen bij beleggingsbeslissingen, verhogen beleggers hun kansen om zelf beter onderbouwde beslissingen te nemen.

 

Fondsbeleggers kunnen zich wapenen tegen de gevolgen van denkfouten en emotionele barrières door expliciet een beleggingsstrategie vast te stellen en daar consistent aan vast te houden. Voor de gedreven fondsbelegger kan het bovendien nuttig zijn om een logboek aan te leggen, waarin bijvoorbeeld de motieven voor aankoop van een fonds worden beschreven. Een dergelijk logboek kan helpen om, bijvoorbeeld, winst te nemen bij het behalen van een bepaald positief rendement na een bepaalde tijd.