Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De Belegger Behavioural Finance Behavioural Finance versus Standard Finance

Behavioural Finance versus Standard Finance

Standard Finance is gebaseerd op de concepten van de moderne portefeuilletheorie en de efficiënte markthypothese. Kortom, beleggers handelen economisch perfect rationeel.

In tegenstelling tot Behavioural Finance is Standard Finance gebaseerd op de concepten van de moderne portefeuilletheorie van Harry Markowitz en de efficiënte markthypothese. In de Standard Finance gaat men er dan ook vanuit dat mensen volledig rationeel kunnen handelen en zeer snel optimale beslissingen kunnen nemen. Dit veronderstelt dat mensen over alle informatie kunnen beschikken en deze in een minimum van tijd perfect kunnen verwerken.

Achtergrond: Harry Markowitz is een Amerikaans econoom die in de jaren '50 een artikel publiceerde - getiteld « Portfolio Selection » - waarin hij de aandacht vestigde op de wijze hoe een belegger, door middel van diversificatie, risico's die inherent zijn aan zijn beleggingsportefeuille kan reduceren. Deze publicatie vormt de grondslag van de zogenaamde « moderne portefeuilletheorie ».

 

De moderne portefeuilletheorie

De moderne portefeuilletheorie beschrijft de verwachting van het rendement van een effectenportefeuille, de afwijking daarvan en de samenhang met andere fondsen uit die portefeuille. Zo kan een portefeuille op twee manieren efficiënt zijn, namelijk: als die portefeuille zo is samengesteld dat deze een maximaal rendement oplevert bij een gegeven risico of als die portefeuille zo is opgebouwd dat deze het laagste risico oplevert bij een gegeven rendement.

Kort geschetst: er is al enkele malen aangehaald dat een hoger rendement een hoger risico met zich meebrengt (en vice versa). Volgens de moderne portefeuilletheorie zijn alle individuen nu in staat om voor een bepaald risico een zo hoog mogelijk rendement te realiseren en om voor een bepaald rendement een zo klein mogelijk risico te nemen.

 

De efficiënte markthypothese

De efficiënte markthypothese veronderstelt dat alle informatie reeds is verwerkt in de koersen van effecten en beurzen. Bovendien gaat deze theorie er vanuit dat alle beleggers op die informatie reageren van zodra deze beschikbaar is.