Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De Belegger Behoeften De uitgangspunten van een behoefteanalyse

De uitgangspunten van een behoefteanalyse

Een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten bij een behoefteanalyse.

Bij het opbouwen van een behoefteanalyse wordt naar verschillende elementen van het leven van de belegger gekeken. De belangrijkste uitgangspunten zijn:

 • De harde feitelijke cijfers;
  Via de behoefteanalyse integreert de belegger zijn complete vermogen, na aftrek van eventuele verplichtingen, in een overzichtelijke balans en in een inkomsten- en uitgavenstaat. Op deze manier bekomt men een duidelijk overzicht van de middelen die men ter beschikking heeft. Bovendien worden in deze analyse ook « blinde vlekken », zoals: de successieproblematiek evenals de verzekeringen van inkomen en vermogen, meegenomen. Deze harde cijfers vormen immers de startbasis van de berekeningen en de planning. 
 • Het moment in het leven van de belegger → dynamische opbouw;
  Afhankelijk van het moment in het leven van de belegger, verschuift de aandacht voor de diverse onderdelen van het patrimonium. Zo ligt de aandacht in de eerste fase op « inkomen en sparen » waarna deze aandacht via een volgende fase verschuift naar « vermogensopbouw en -consolidatie » om zich in een afsluitende fase tot focussen op « vermogensoverdracht ». Kortom, het moment in het leven van de belegger bepaald mee welke kantelmomenten er nog in het verschiet liggen en welke kantelmoment de eerste aandacht verdienen. Bv. een 25-jarige zal zich in eerste instantie misschien focussen op de aanschaf van een woning in de (nabije) toekomst maar zal zich nog niet bezig houden met de successieproblematiek.

 • Het einddoel;
  Het is van belang dat een klaar beeld wordt geschetst van het vertrekpunt, de doelstellingen en de eindsituatie van een vermogen op de vooropgezette kantelmomenten. Daardoor kan de concrete invulling met beleggingsproducten, kredietformules, verzekeringen, ... - tegelijk rationeler en doelgerichter - opgebouwd worden.
 • De risicogevoeligheid (defensief of aggressief karakter);
  Een behoefteanalyse kan u als belegger vrijwel niet vrijwaren van financieel vermogensverlies als gevolg van minder goed geëvolueerde beleggingen. Echter, door vooraf duidelijk eerst de eigen risicogevoeligheid te bepalen in functie van de kantelmomenten en de tijdslijn kan veel problemen vermijden. Bv. in de opbouw naar de pensionering via een pensioenfonds zou een 25-jarige (altijd afhankelijk van zijn persoonlijke voorkeur) er voor kunnen opteren om een risicovollere beleggingsstrategie in aandelen te verkiezen maar zou een 55-jarige beter opteren voor een pensioenfonds met een defensief karakter.
  Verder is het belangrijk te vermelden dat de bepleite duidelijke structuur - strategische kernbeleggingen met daaromheen tactische satellietbeleggingen – het risico op structureel financieel verlies wel aanzienlijk kunnen afvlakken. Immers, de strategische kernbeleggingen dienen net om een stevig basis te vormen. Voor meer informatie omtrent het risicoprofiel en de link met de beleggingshorizon, "klik hier".
 • De specifieke wensen.
  De behoeften van de belegger zullen in het algemeen parallel lopen met de ontwikkelingen in zijn/haar leven. Voor de vervulling van deze behoeften zijn in iedere fase bepaalde producten geschikt. Het is nu op basis van de specifieke wensen dat er aan maatwerk gedaan kan worden en dit via een breed gamma aan bestaande financiële producten. Voor meer informatie over maatwerk, "klik hier".