Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De Belegger Financiële planning Maak een planning voor specifieke doeleinden

Maak een planning voor specifieke doeleinden

Goed om weten aangaande de planning van specifieke projecten in functie van de realisatiedatum.

Het is voor de klant nuttig om op voorhand een planning op te stellen omtrent specifieke doeleinden die hij wenst te realiseren. Men kan hierbij bv. denken aan: de renovatie van de woning, opleiding van de kinderen, een wereldreis, een vakantiehuisje, ... . In die gevallen bepaalt de streefdatum waarop men het plan wenst te realiseren de "beleggingshorizon".

 

Als rode draad kunnen we enkele principes naar voren schuiven.

  • Voor projecten waarvan de streefdatum binnen de drie jaar ligt, kiest men voor beleggingen met een laag risico. Een spaarrekening, een termijnbelegging of een belegging met kapitaalbescherming waarvan de eindvervaldag ongeveer overeenstemt met de streefdatum van het plan zijn hiervoor geschikt;
  • Voor projecten die men denkt te realiseren binnen drie tot zeven jaar kiest men best voor een obligatiefonds of een kapitaalbeschermd fonds waarvan de eindvervaldag ongeveer overeenstemt met de streefdatum van het plan;
  • Voor projecten die men denkt te realiseren binnen zeven tot tien jaar kan men opteren voor een beperkt percentage aandelenfondsen. Niettemin dienen obligatiefondsen en kapitaalbeschermde fondsen, waarvan de eindvervaldag ongeveer overeenstemt met de streefdatum van hetplan, de hoofdmoot te blijven uitmaken;
  • Voor projecten waarvan de realisatiedatum meer dan tien jaar in de toekomst ligt, komen in principe alle beleggingsinstrumenten die passen binnen het risicoprofiel van de klant in aanmerking.