Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De Belegger Financiële planning Heb voldoende geduld

Heb voldoende geduld

Goed om weten aangaande het aanhouden van uw beleggingen.

Het loont meer om in alle omstandigheden belegd te blijven dan om trachten te anticiperen op marktbewegingen die moeilijk te voorzien zijn. Kortom, geduld hebben en niet te snel van belegging veranderen hebben hun belang.

 

Concreet vertaald zich dit in het volgende voor de klant:

 • Het is raadzaam voldoende aandacht te besteden aan uw financieel plan. De streefdatum van elk doel bepaalt de "beleggingshorizon" en bijgevolg het risico dat u voor dat deel van uw vermogen kunt nemen. Een beurscorrectie is des te pijnlijker als gelden, bestemd om op korte termijn een aankoop te doen, onterecht belegd zouden zijn in aandelen (dewelke men immers dient te kopen vanuit een lange termijn optiek). Deze beurscorrectie maakt veel minder uit voor gelden die u binnen 30 jaar ter aanvulling van uw wettelijk pensioen wenst te gebruiken. In dit laatste geval kunt u de ICB’s rustig aanhouden.
 • Als u vandaag nog niet over voldoende middelen zou beschikken om een bepaald plan in de toekomst uit te voeren, kunt u best planmatig beleggen in een ICB waarvan het risico afgestemd is op de streefdatum van het plan. Door de periodieke stortingen van eenzelfde bedrag in die ICB, koopt u meer deelbewijzen wanneer de koersen tussentijds gedaald zouden zijn en minder als de koersen gestegen zouden zijn. Op die manier:
  • Voorkomt u het risico dat u het volledige bedrag op een te duur moment belegt;
  • Zorgt u ervoor dat u niet in paniek verkoopt wanneer de markten tijdelijk een correctie ondergaan.

 

Grote verschillen tussen wat men kon realiseren door geduldig te zijn en wat men effectief realiseerde, zijn te vinden in het feit dat:

 • Men hoopt om hoge rendementen te behalen door weinig risico te nemen aangezien men eerder een afkeer heeft van verliezen;
 • Men zich baseert op ervaringen uit het verleden terwijl men er geen rekening mee houdt dat de omstandigheden anders kunnen zijn;
 • Men neemt enerzijds overdreven risico op één terrein (bv.: obligaties in vreemde munt of met lange looptijd), maar men vermijdt anderzijds rationeel risico op een aantal andere terreinen (bv.: totaal geen percentage in een wereldwijd gespreide aandelen-ICB aanhouden voor gelden waarvoor men een lange beleggingshorizon heeft);
 • Men bekijkt beleggingsinstrumenten individueel, zonder voldoende oog te hebben voor hun onderling verband;
 • Men kopieert het gedrag van anderen, ook al draait dat ongunstig uit;
 • Men reageert op het nieuws in de media zonder grondig onderzoek of besef van de gevolgen;
 • Men wordt overmoedig en neemt te veel risico;
 • Men hanteert een te korte beleggingshorizon.