Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De Belegger Financiële planning Voorzie een spreiding in uw beleggingsportefeuille

Voorzie een spreiding in uw beleggingsportefeuille

Goed om weten aangaande de noodzaak van spreiding in de beleggingsportefeuille.

Het fundamentele doel van beleggen is het behouden van koopkracht verzekeren. Omdat wij Belgen eerder conservatief ingesteld zijn, willen we zo voorzichtig mogelijk te werk gaan, maar net daardoor lopen we vaak een risico waarvan we ons vooraf niet altijd bewust zijn. Door té voorzichtig te willen zijn, loopt men immers een groot risico om niet gediversifieerd genoeg te zijn!

 

Hierna enkele voorbeelden om dit gevaar te verduidelijken

Men zou uitsluitend in obligaties kunnen beleggen omdat dat veilig lijkt. Echter, hierbij dienen de volgende kanttekeningen gemaakt te worden:

  • De koers van obligaties is onderhevig aan rentebewegingen. Als de rente stijgt, daalt de koers.
    De mate waarin de koers daalt hangt af van de "duration" (zijnde: een maatstaf voor de rentegevoeligheid van obligaties dewelke gelinkt is aan de resterende duurtijd van de obligatie). Vuistregel: stijgt of daalt de rente met 1%, dan fluctueert de waarde van de obligatie met 1% maal de duration. Kortom, als je een obligatie bezit met een duration van 7, dan daalt de waarde van de obligatie van 100 EUR naar 93 EUR indien de rente met 1% stijgt.
  • Indien men bij lage rente een obligatie koopt (dewelke dan ook een lager rendement zal bieden) met een vrij lange looptijd en de inflatie stijgt in die periode tot boven de netto rente die u op uw obligatie krijgt, dan gaat u er in reële koopkracht op achteruit.
  • Aan de meeste (euro)obligaties wordt bij de lancering een rating toegekend. Dat is een soort van kwaliteitslabel. Echter, deze rating is niet stabiel en bij elke ratingverlaging, daalt de koers van de obligatie.
  • Bij een obligatie in vreemde munten (bv. USD) bepaalt de evolutie van de verhouding EUR/vreemde munt vaak ingrijpender het eindresultaat van de belegging dan het renteverschil tussen die twee munten.

 

Men zou bij voorkeur dicht bij huis kunnen beleggen omdat dit vertrouwd klinkt. Men zou het aandelengedeelte van de portefeuille bijvoorbeeld voor een groot deel kunnen invullen met Belgische aandelen. Men staat er echter niet altijd bij stil dat de financiële sector zwaar doorweegt in de Belgische beursindex en dat de technologiesector ondervertegenwoordigd is. M.a.w. als bankverzekeraars een zware storm doormaken, worden we extra zwaar getroffen. Ook Japanners hebben dit risico zeer sterk ervaren. Hun beursindex noteerde eind jaren ’80 in de buurt van 40.000 punten. Twintig jaar later bedroeg die nog altijd maar een kwart daarvan, terwijl de wereldindex in die periode positief evolueerde.

 

Het is daarom aangewezen steeds de spreiding van de doelportefeuille die afgestemd is op uw risicoprofiel te respecteren. In elke portefeuille kunnen aandelengebonden beleggingen thuishoren. Echter, de hoeveelheid en de vorm (bv.: kapitaalbeschermd of niet) zijn afhankelijk van het risicoprofiel.