Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De Belegger Risicoprofiel van de belegger

Beleggersprofiel - Beleggingshorizon

Een omschrijving van het beleggersprofiel en hoe dit wordt vastgesteld.Een omschrijving van de beleggingshorizon.

Het beleggersprofiel

Een beleggersprofiel weerspeigelt wie de belegger is. Het geeft een zicht op zijn persoonlijke financiële situatie, zijn kennis, zijn ervaringen en plannen maar omvat ook subjectieve elementen, zoals: zijn houding tegenover het financieel risico en zijn verwachtingen wat het rendement betreft. Het beleggersprofiel omvat een expertiseaspect en een financieel aspect. De expertise van de belegger hangt af van zijn/haar deskundigheid en ervaring op de financiële markten. Het financiële aspect hangt af van zijn/haar "beleggingshorizon", financiële situatie, rendementsdoelstellingen en risicotolerantie.

Het beleggersprofiel is dan ook een leidraad waarmee de belegger zijn portefeuille kan samenstellen aangezien het de belegger een indicatie geeft van de activaverdeling (obligaties, aandelen, vastgoed en/of beleggingsfondsen) die voor hem/haar het meest geschikt is.

Voor een omschrijving van het risicoprofiel van de ICB, "klik hier".

 

Wettelijke verplichting

Sinds een paar jaar stimuleren de financiële instellingen hun beleggers om hun profiel te (laten) bepalen. Het biedt immers een zekere mate van financiële bescherming. Elke nieuwe belegging die de belegger wenst aan te kopen, wordt dan bekeken vanuit het standpunt van zijn beleggersprofiel. De belegger wordt gewaarschuwd wanneer een belegging niet bij zijn profiel past. Kortom, het risicoprofiel van de ICB dient te kaderen binnen het beleggersprofiel van de belegger.

Het bepalen van een beleggersprofiel past in een Europese Richtlijn (MiFID-richtlijn 2004/39 over de markten voor financiële instrumenten). Deze Richtlijn beoogt een harmonisatie van de regels op financiële transacties, die alle EU-beleggers een gepaste mate van bescherming dient te bieden. Deze Richtlijn trad op 1 november 2007 in werking en verplicht de banken om informatie in te winnen bij hun cliënteel over hun kennis en ervaring op het gebied van beleggingen.

 

De bepaling van het beleggersprofiel

Beleggers kunnen hun beleggersprofiel laten bepalen tijdens een persoonlijk gesprek met de beleggingsspecialist van hun agentschap. Vaak kan de belegger zijn/haar beleggersprofiel ook zelf berekenen door op de website van zijn/haar financiële instelling een vragenlijst in te vullen waarop men dient te antwoorden op enkele eenvoudige, concrete vragen. Vervolgens wordt het resultaat bewaard op deze website - natuurlijk strikt persoonlijk toegankelijk -  en de belegger kan het meteen vergelijken met zijn/haar huidige beleggingsportefeuille. Nadien kan dit beleggersprofiel nog altijd gewijzigd worden.

Uiteraard kan de belegger zijn/haar beleggersprofiel ook laten bepalen tijdens een persoonlijk gesprek met de beleggingsspecialist van het agentschap.

 

Enkele voorbeelden van mogelijke beleggersprofielen (de omschrijving kan verschillen van financiële instelling tot financiële instelling):

 • Defensief;
  De belegger met een « Defensief-profiel » kiest bewust voor zekere beleggingen die een beperkt maar stabiel rendement opleveren. Daarmee bereikt de belegger een geleidelijke aangroei van zijn kapitaal. De beleggingshorizon bedraagt ten minste 2 jaar. De Defensief-typeportefeuille bestaat zo goed als uitsluitend uit kasbons, obligaties, monetaire en obligatiefondsen of beleggingen met kapitaalbescherming.
 • Laag;
  Het « Laag-profiel » typeert de belegger die een iets sterkere aangroei van zijn kapitaal zoekt en daarbij bereid is een stuk zekerheid op te geven door beperkt in aandelen te investeren. De beleggingshorizon bedraagt ten minste 4 jaar. De Laag-typeportefeuille bestaat uit ongeveer 70% obligaties, 27% aandelen en 3% vastgoed.
 • Medium;
  De belegger met een « Medium-profiel » wenst een aantrekkelijk rendement via grotere posities in aandelenbeleggingen. De beleggingshorizon bedraagt op zijn minst 5 jaar. De Medium-typeportefeuille telt voor ongeveer 50% obligaties, voor zowat 45% aandelen en voor ongeveer 5% vastgoed. Tijdelijke waardeverminderingen van de portefeuille zijn zeker niet uitgesloten.
 • Hoog;
  De belegger met een « Hoog-profiel » streeft naar een hoog rendement en is bereid om in ruil daarvoor een aanzienlijk kapitaalrisico te lopen. De beleggingshorizon is minimum 7 jaar. De Hoog-typeportefeuille bestaat uit ongeveer 30% obligaties, 63% aandelen en 7% vastgoed. Langdurige neerwaartse schommelingen van de waarde van de portefeuille zijn mogelijk.
 • Dynamisch.
  De belegger met een « Dynamisch-profiel » zoekt in de eerste plaats een zo hoog mogelijk rendement via aandelenbeleggingen en aanvaardt het risico op zeer sterke koersschommelingen. De belegger heeft een beleggingshorizon van ten minste 8 jaar. De Dynamic-typeportefeuille bevat bijna uitsluitend aandelen 90% en vastgoed 10%. Dit profiel is enkel geschikt voor zeer ervaren beleggers!

 

Beleggingshorizon

De beleggingshorizon is de termijn of periode waarvoor de belegger zijn beleggingen plaatst. Over het algemeen kunnen beleggingen op langere termijn beter de dalen en pieken van de effectenmarkten opvangen. Anders gesteld: het risico van beleggen neemt af als de beleggingshorizon toeneemt.