Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Beschermingsfonds

Beschermingsfonds

Belgische beschermingsregeling voor depositogarantie en beleggerscompensatie

Deelbewijzen in een ICB vormen een risicodragende belegging, waarbij de omvang van het risico afhangt van het beleggingsbeleid. Het beleggingsbeleid wordt uiteengezet in het "uitgifteprospectus". Gezien het hier om een risicodragende belegging gaat, worden de deelbewijzen in een ICB noch door een kredietinstelling, noch door een overheidsinstantie gewaarborgd. Er bestaat geen beschermingsregeling zoals voor deposito’s bij een kredietinstelling of een beursvennootschap.

 

Echter, de belegger in een ICB is wel gedekt voor een faling van de "bewaarder" aangezien de belegger als bevoorrechte schuldeiser aanspraak maakt op zijn geïnvesteerd vermogen. Kortom, bij een faling van de bewaarder, kan de belegger zijn kapitaal terugeisen.

 

Verder is de belegger in een ICB ook ingedekt voor een faling van de verkoper van de deelbewijzen, zijnde de "distributeur", aangezien de ICB een buitenbalans product is voor de distributeur. Kortom, bij een faling van de distributeur wijzigt er helemaal niets aan de financiële middelen van de ICB omdat deze niet vermeld staan in de balans van de distributeur.

 

Daarnaast heeft de toezichthouder verschillende maatregelen uitgewerkt ter bescherming van de belegger. Een van deze maatregelen stelt dat bij de berekening van het risico (bepaald door de "volatiliteit") van een ICB er twee mogelijke systematieken gevolgd kunnen worden. Een eerste systematiek is van toepassing voor ICB's met kapitaalgarantie of kapitaalsbescherming en met een vaste looptijd. Een tweede systematiek is van toepassing voor ICB's zonder kapitaalgarantie of kapitaalsbescherming en zonder een vaste looptijd. Qua beleggersbescherming leidt dit ertoe dat de belegger ofwel zeker is dat hij een bepaald minimum kapitaal heeft na een vooropgestelde looptijd ofwel op elk moment zijn deelbewijzen kan verkopen indien hij/zij oordeelt dat de ICB niet volgens verwachting presteert.