Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Juridisch kader

Algemeen overzicht van het juridisch kader

Algemeen overzicht van het juridisch kader

De Europese regelgeving vormt met de zogenaamde UCTIS-richtlijnen de basis voor de Belgische wetgeving. Deze Europese richtlijn is van toepassing op instellingen voor collectieve belegging in effecten (kortweg: ICBE) en verleent deze ondernemingen een Europees paspoort waardoor ze gemakkijker kunnen operen op andere markten van Europese lidstaten dan de lidstaat waarin ze zijn opgericht. Doch, het is mogelijk voor een ICB om zich enkel af te stemmen op het nationaal recht. Ze zullen dan geklasseerd worden als ICB's (i.p.v. ICBE's). Voor meer informatie aangaande de Belgische- en Europese wetgeving, "klik hier".

Het onderscheidt tussen ICBE's en ICB's vertaald zich ook in de categorieën van activa waarin deze ondernemingen kunnen beleggen. Deze waarvan de beleggingen conform zijn aan de UCITS Richtlijn worden geharmoniseerde ICBE's genoemd daar waar de andere niet-geharmoniseerde ICB's worden genoemd (kortom deze die niet voldoen aan het Europees recht maar wel aan het nationaal recht van een bepaalde lidstaat. Voor meer informatie aangaande de categorieën waarin een ICB(E) mag beleggen, "klik hier".

De wijze waarop een ICB beheerd wordt is tenslotte een belangrijk element tot goed begrip van de organisatie van het beheer van de ICB's. Een beleggingsvennootschap kan er namelijk voor kiezen om zichzelf te beheren of om daartoe een beheervennootschap aan te stellen. Een gemeenschappelijk beleggingsfonds dient steeds een beheervennootschap aan te stellen. Voor meer informatie, "klik hier".

Op gebied van de informatieverstrekking aan de beleggers is er een zeer strenge Europese- en Belgische regelgeving van toepassing. Hierin wordt gestreefd om de informatie zo veel mogelijk te standaardiseren opdat verschillende ICB's of compartimenten gemakkelijk met elkaar vergeleken kunnen worden. Voor een overzicht aangaande de informatieverstrekking, "klik hier".