Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Juridisch kader Belgische en Europese ICB-wetgeving

Belgische en Europese ICB-wetgeving

Een overzicht van het bestaande Belgische en Europese juridische kader van toepassing op ICB's.

Belgische ICB-wetgeving

De Belgische ICB’s worden beheerst door de Wet van 3 augustus 2012 betreffende bepaalde vormen van collectief beheer. Ook de buitenlandse ICB’s die in België openbaar beroep doen op het spaarwezen vallen onder het toepassingsgebied van deze wet.

Een uitvoeringsbesluit werd genomen om naar aanleiding van deze wet, meer bepaald het Koninklijk Besluit van 12 november 2012 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging.

Op de website van de Belgische toezichthouder, de FSMA, vindt men een gedetailleerde lijst van wetgeving en circulaires die op de "ICB's" en de "beheervennootschappen" van toepassing zijn.

Voor meer informatie omtrent een beheervennootschap zelf "klik hier".

 

Europese ICB-wetgeving

De Europese regelgeving die de basis vormt van de bovenstaande Belgische wet - en gelijkaardige wetten in de andere lidstaten van de Europese Unie - is de Richtlijn 85/611/EEG van de Raad van 20 december 1985 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (kortweg: ICBE). Deze Richtlijn werd grondig aangepast door de zogenaamde UCITS III-richtlijnen 2001/107/EG en 2001/108/EG van het Europees Parlement en de Raad van 21 januari 2002 tot wijziging van betreffende beleggingen van ICBE's.

UCITS is het Engelstalige acroniem dat staat Undertaking for Collective Investments in Transferable Securities. In het Nederlands wordt dit vertaald als ICBE dat staat voor Instelling voor Collectieve Beleggingen in Effecten.

Recent werd dit alles verder uitgewerkt door de UCITS IV-richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s).

Deze UCITS IV-richtlijn bevat op een geïntegreerde wijze de wijzigingen aan de Europese regels inzake de ICB’s en dient per 1 juli 2011 omgezet te worden in nationaal recht in de diverse lidstaten van de Europese Unie en dus ook in de Belgische wetgeving.

Deze nieuwe richtlijn beoogt een aantal punten te regelen zoals o.a.:

  • De invoering van een gestandaardiseerd informatiedocument, het zgn. "essentiële beleggersinformatie"-document, dat het vereenvoudigde prospectus vervangt in elke Europese lidstaat. Dit document is gebaseerd op één duidelijk model en eenzelfde indeling. Verder zal dit document uit maximaal twee A4 pagina's mogen bestaan en het dient de belegger alle essentiële informatie aangaande een bepaalde ICB te verschaffen op een duidelijke en zeer toegankelijke manier;
  • De verdere harmonisering van de ICB-regelgeving in Europa met bijzondere aandacht voor het opstellen van een echt werkend Europees paspoort voor de beheersvennootschappen.