Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Juridisch kader Informatieverstrekking aan de beleggers

Informatieverstrekking aan de beleggers

Een overzicht van de verschillende documenten die de ICB ter beschikking moet stellen van de potentiële belegger om deze te informeren.

Inzake de informatieverstrekking aan de beleggers is zowel de Europese als de Belgische regelgeving zeer streng en uitgebreid.

 

Prospectus & Essentiële beleggersinformatie

Zo moet de ICB die een openbaar aanbod van zijn deelbewijzen wenst te doen een "prospectus" publiceren alsmede een "essentiële beleggersinformatie"-document en dit steeds pas na goedkeuring van deze documenten door de toezichthouder. In het Engels wordt naar het document met de essentiële beleggersinformatie verwezen met de benaming 'Key Investor Information'-document, oftewel het KII-document (KIID).

 

De Belgische wetgeving detailleert de verplichte vermeldingen die moeten worden opgenomen in het prospectus en de essentiële beleggersinformatie. De belangrijkste gegevens (zoals beleggingsbeleid, kostenstructuur, enz.) van beide documenten dienen daarenboven permanent bijgewerkt te worden.

 

De doelstelling van beide documenten is ervoor te zorgen dat de potentiële belegger met kennis van zaken kan beslissen om al dan niet deelbewijzen van een bepaalde ICB te kopen. De Wet voorziet hieromtrent de volgende bewoording voor het prospectus en het vereenvoudigd prospectus:

«...bevatten de gegevens die het publiek nodig heeft om zich met kennis van zaken een oordeel te kunnen vormen over de hem voorgestelde belegging, en met name gegevens over de aan die belegging inherente risico’s en de aan de rechten van deelneming verbonden rechten.
De essentiële beleggersinformatie biedt beleggers passende informatie over de voornaamste kenmerken van de instelling voor collectieve belegging in kwestie zodat zij redelijkerwijs in staat zijn de aard en de risico’s van het aangeboden beleggingsproduct te begrijpen en derhalve met kennis van zaken beleggingsbeslissingen te nemen.
... »

 

Voor alle duidelijkheid vermeldt de Wet dat het prospectus, de essentiële beleggersinformatie en hun bijwerkingen dienen te vermelden dat zij worden gepubliceerd nadat zij door de toezichthouder zijn goedgekeurd en dat deze goedkeuring niet gelijkgesteld mag worden met een beoordeling:

«...deze goedkeuring geen beoordeling inhoudt van de opportuniteit en de kwaliteit van het aanbod, noch van de toestand van de persoon die ze verwezenlijkt...»

 

(Half)jaarverslag

Naast het (vereenvoudigd) prospectus zorgt de ICB voor een voortdurende informatieverstrekking met de publicatie van haar "jaarverslag" en "halfjaarverslag".

 

Frequente publicatie van de netto inventariswaarde

Daarnaast dienen de ICB's erop toe te zien dat ze regelmatig de "netto inventariswaarde" van hun deelbewijzen publiceren in de financiële pers. In samenspraak met de toezichthouder is een elektronische publicatie op een centrale website ook toegestaan. "Deze BEAMA-website" doet hiertoe dienst en men kan hierop dagelijks de meest recente inventariswaarden consulteren.

Dergelijke publicaties, alsmede reclame en berichten aangaande de ICB's, dienen voorafgaand aan de toezichthouder ter goedkeuring te worden voorgelegd.

 

Commerciële documenten

Tenslotte zijn er de "commerciële documenten" die de verhandeling (openbaar beroep op het spaarwezen) van de ICB begeleiden. Deze documenten zijn ook onderworpen aan specifieke regels en dienen voorafgaand door de toezichthouder goedgekeurd te worden.