Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Partijen Algemene Vergadering

Algemene Vergadering

Een overzicht van de rol en taak van de Algemene Vergadering.

Beleggingsvennootschap

Een beleggingsvennootschap heeft nagenoeg altijd de vorm van een naamloze vennootschap. Zij is bijgevolg onderworpen aan de vennootschapswetgeving, meer bepaald aan de bepalingen over de algemene aandeelhoudersvergadering, de "Raad van Bestuur" en de "commissaris-revisor", op een beperkt aantal afwijkingen na.

Ten minste één maal per jaar wordt een gewone algemene aandeelhoudersvergadering bijeengeroepen op de dag en het uur die zijn bepaald in de statuten. Deze keurt de jaarrekening goed en verleent kwijting aan de bestuurders en de commissaris-revisor.

De Raad van Bestuur en de commissaris-revisor kunnen een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering bijeenroep. Dit gebeurt met name bij een statutenwijziging, zoals: een wijziging van het beleggingsbeleid, ontbinding en in vereffeningstelling van compartimenten.

 

Beleggingsfonds

Naar analogie met een beleggingsvennootschap, wordt voor een gemeenschappelijk beleggingsfonds ook één maal per jaar op dag en het uur bepaald in het beheerreglement een gewone algemene aandeelhoudersvergadering gehouden om de jaarrekening goed te keuren.  De algemene vergadering stelt tevens de commissaris aan.

De Raad van Bestuur van de "beheervennootschap" en de commissaris-revisor kunnen een buitengewone algemene aandeelhoudersvergadering bijeenroepen. Dit gebeurt met name bij een wijziging van het beheerreglement.