Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Partijen Commissaris-revisor

Commissaris-revisor

Een overzicht van de rol en taak van de commissaris-revisor.

Zowel in het gemeenschappelijk beleggingsfonds als in de beleggingsvennootschap benoemt de "algemene vergadering" één of meer commissaris(sen) overeenkomstig de vennootschapswet en/of de "Wet van 3 augustus 2012".

De commissaris-revisor controleert en certificeert de jaarrekening van de beleggingsinstelling en maakt deel uit van het "externe prudentiële toezicht". Daarnaast kan de toezichthouder eisen dat de commissaris de juistheid bevestigt van de aan haar verstrekte inlichtingen, zoals bijvoorbeeld de periodieke statistieken.