Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Risicoprofiel van de ICB Afwikkelingsrisico

Afwikkelingsrisico

Een omschrijving van het afwikkelingsrisico.

Het afwikkelingsrisico is het risico dat een bepaalde effectentransactie niet wordt afgewikkeld zoals verwacht, omdat de betaling of levering door een tegenpartij niet of niet in overeenstemming met de initiële voorwaarden gebeurt. Dit risico bestaat in de mate dat de ICB belegt in regio’s waar de financiële markten nog niet zo goed zijn ontwikkeld. (In regio’s waar de financiële markten goed ontwikkeld zijn, is dit risico beperkt.)

Dit risico is bijna altijd laag.

Type

Risicograad

'delivery versus payment' systeem

Laag 

gemengd systeem

Middel

geen 'delivery versus payment' systeem

Hoog

Opmerking: Een 'delivery versus payment' systeem is een procedure die in de effectensector wordt toegepast en dewelke inhoudt dat de koper van een effect dit dient te betalen op het moment dat het effect aan hem geleverd wordt.