Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Risicoprofiel van de ICB Flexibiliteitsrisico

Flexibiliteitsrisico

Een omschrijving van het flexibiliteitsrisico.

Het flexibiliteitsrisico is het risico van inflexibiliteit dat aan het product zelf te wijten is, met inbegrip van het risico van voortijdige afkoop en beperkingen op het overschakelen op andere aanbieders. M.a.w. het risico dat de ICB, door de aard van de effecten waarin het belegt, onvoldoende flexibel kan optreden als het dat zou willen.

 

De oorzaken van inflexibiliteit kunnen zeer divers zijn en onderling moeilijk vergelijkbaar. Bijvoorbeeld:

  • ICB's die beleggen op specifieke markten waar de beperkingen inzake repatriëring van kapitaal (inkomsten en/of meerwaarden) tot een gebrek aan flexibiliteit kunnen leiden;
  • ICB's die beleggen in bepaalde landen via een (schijn)onderneming om fiscale redenen (bijvoorbeeld via een dochtermaatschappij op Mauritius voor beleggingen in Indië);
  • ICB's die in "small caps" beleggen wanneer de verkoop door de beheerder van een deel van zijn deelneming een weerslag op de markt voor dit aandeel kan hebben;
  • Gestructureerde ICB's die soms problemen kunnen ondervinden om een andere tegenpartij te vinden met min of meer gelijkaardige voorwaarden voor "OTC" afgeleide producten.

 

De oorzaken van inflexibiliteit worden opgesomd in het "prospectus" van de ICB.

Opmerking:

  • Small cap aandeel = een aandeel van een onderneming met een marktkapitalisatie (=aantal aandelen * prijs per aandeel) gelegen tussen 300 miljoen USD en 1 miljard USD;
  • OTC = Over The Counter = rechtstreekse handel tussen twee partijen (zonder tussenkomst van instellingen die als doel hebben effecten te verhandelen).