Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Risicoprofiel van de ICB Kapitaalrisico

Kapitaalrisico

Een omschrijving van het kapitaalrisico.

Het kapitaalrisico dekt de risico’s voor het kapitaal, met inbegrip van potentiële risico’s van erosie (kapitaalvermindering), als gevolg van inkopen van rechten van deelneming en winstuitkeringen die hoger zijn dan het beleggingsrendement.

 

De ICB is verplicht om in het "prospectus" te vermelden of de ICB al dan niet "kapitaalbescherming of –garantie" heeft. Is er kapitaalbescherming of -garantie, dan zal de ICB in het prospectus vaak ook het mechanisme uiteenzetten dat deze kapitaalbescherming of -garantie bewerkstelligt.