Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Risicoprofiel van de ICB Kredietrisico - tegenpartijrisico

Kredietrisico - tegenpartijrisico

Een omschrijving van het kredietrisico/tegenpartijrisico

Het kredietrisico is het risico dat een uitgevende instelling in gebreke blijft en hierdoor haar verplichtingen niet meer kan nakomen.

Het tegenpartijrisico is het risico dat een tegenpartij in gebreke blijft en hierdoor haar verplichtingen niet meer kan nakomen. Het tegenpartijrisico kan verschillend zijn van het kredietrisico omdat er bijvoorbeeld een overeenkomst kan zijn met een tegenpartij, dewelke de dekking van een bepaalde verplichting garandeert, die niet de uitgevende instelling is.

Bvb. de ICB 'AAA' kan bedrijfsobligaties gekocht hebben van instelling 'XXX' en kan bijkomend een overeenkomst hebben afgesloten met een derde partij 'YYY' die de dekking van de bedrijfsobligaties garandeert. Indien 'XXX' zijn verplichtingen niet nakomt is er sprake van een kredietrisico, indien 'YYY' zijn verplichtingen niet nakomt is er sprake van een tegenpartijrisico.

 

Concreet gelden de volgende regels ter aanduiding van de risicograad:

 • Aandelen ICB’s hebben steeds de risicograad 'Geen';
 • Monetaire ICB’s hebben steeds risicograad 'Laag';
 • Voor obligatie ICB’s wordt enerzijds gekeken naar de "Investment Grade" van de obligaties en anderzijds naar het aandeel in de portefeuille;
Investment gradeProportie portefeuilleRisicograad

 ≥ BBB-

 

 Laag

 < BBB-

< 25%

 Middel

 < BBB-

 ≥ 25%

 Hoog

Opmerking: de 'Investment Grade' is een internationale quotering die een indicatie geeft van de kredietwaardigheid van de instelling die de obligatie uitgeeft.

 • Voor ICB’s met kapitaalbescherming of -garantie wordt er gekeken naar de afgeleide producten.
  • Indien de afgeleide producten gedekt zijn door een onderpand bij de tegenpartij, dan hebben deze ICB's steeds de  risicograad 'Laag';
  • Indien de afgeleide producten niet gedekt zijn door een onderpand bij de tegenpartij, dan wordt enerzijds gekeken naar de 'Investment Grade' van de afgeleide producten en anderzijds naar het aandeel in de portefeuille.

   Investment gradeProportie portefeuilleRisicograad

    ≥ BBB-

    

    Laag

    < BBB-

   < 25%

    Middel

    < BBB-

    ≥ 25%

    Hoog