Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Risicoprofiel van de ICB Liquiditeitsrisico

Liquiditeitsrisico

Een omschrijving van het liquiditeitsrisico.

Het liquiditeitsrisico is het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijke prijs kan worden geliquideerd. Het liquiditeitsrisico geeft aan of een ICB al dan niet belegt in instrumenten die vlot verhandeld kunnen worden.

Indien dit niet het geval is, dan brengt dat zekere risico’s met zich mee. In dergelijke gevallen kan het duur zijn om een positie te liquideren of de prijs evolueert in ‘schokjes’ bij gebrek aan een dagelijkse notering. Deze risico’s worden omvat in het ‘liquiditeitsrisico’.

 

De opdeling naar risicograad wordt bepaald door het type effecten in portefeuille:

Type effecten in portefeuilleRisicograad
GeldmarktinstrumentenGeen

Obligaties (overheid, ondernemingen of een investment grade)

Aandelen (blue chips, mid-caps), 100% mortgages

Laag

Vastgoed

Obligaties (emerging)

Aandelen (small caps, emerging)

Middel

Privaks

+50% tailor mades (CDO's, FRN's)

Hoog

 

Opmerking:

  • "Investment Grade" = een internationale quotering die een indicatie geeft van de kredietwaardigheid van de instelling die het effect uitgeeft;
  • "Blue chips" aandeel = een aandeel van een (nationaal) sterk gevestigde onderneming die een stabiele inkomstenstroom heeft en geen buitensporige verplichtingen;
  • "Mid cap" aandeel = een aandeel van een onderneming met een marktkapitalisatie (=aantal aandelen * prijs per aandeel) gelegen tussen 1 miljard USD en 10 miljard USD;
  • "Small cap" aandeel = een aandeel van een onderneming met een marktkapitalisatie gelegen tussen 300 miljoen USD en 1 miljard USD;
  • "Emerging" aandeel/obligatie = een aandeel of obligatie uit een opkomende markt. Deze markten zijn gekenmerkt door een sterkere economische groei maar ook door een groter risico o.a. wegens politieke instabiliteit, infrastructurele problemen en volatielere munten;
  • "CDO = Collateralized Debt Obligation" = schuldverplichting met onderpand = een financieel instrument dat bestaat uit de bundeling van verschillende soorten vorderingen (zoals obligaties, leningen, vastrentende effecten en andere activa). Al deze gebundelde vorderingen worden samen verpakt in een globale schuldverplichting dewelke dan opgedeeld wordt in schijven (van 'zeer riskant = hoge vergoeding' tot 'minder riskant = lagere vergoeding'). Deze schijven vormen het onderpand voor nieuwe obligaties die worden verkocht. Met de opbrengst uit de onderliggende vorderingen kan de instelling - die de nieuwe obligaties uitgaf - de obligatiehouders vergoeden;
  • "FRN = Floating Rate Note" = een obligatie met een variabele coupon die vaak ieder kwartaal wordt aangepast. De variabele coupon bestaat uit een geldmarkt referentie index (zoals de EURIBOR = interbancaire korte termijn interestvoet in de EU zone) verhoogd met een vast percentage.