Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Risicoprofiel van de ICB Risico-indicator

Risico-indicator

Een beschrijving van de methodologie die gebruikt wordt voor de risicobepaling → 7 risicoklassen.

De synthetische risico-indicator is een maatstaf om het risico van de belegging weer te geven op een schaal van 1 tot 7. Een lagere score duidt hierbij op een lager risico maar eveneens op een potentieel lager rendement. Een hogere score zal leiden tot een hoger risico maar eveneens een hoger potentieel rendement.

Opmerking: Een belegging met de laagste risicoscore (synthetische risico-indicator = 1) dient niet geïnterpreteerd te worden als zijnde een risicoloze belegging.

 

De synthetische risico-indicator geeft een algemene indicatie van het risicogehalte van de ICB. Deze algemene indicatie zal in het "essentiële beleggersinformatie document" worden aangevuld met een toelichting van de wezenlijke risico’s waar aan de ICB voornamelijk blootgesteld kan zijn. Het kan hier gaan om volgende soorten risico's:

De Belgische "toezichthouder" stipt hierbij aan dat deze lijst van wezenlijke risico's niet limitatief is. Indien andere risico's van wezenlijke relevantie geïdentificeerd worden (bvb. "wisselkoersrisico"), dan dient ook van deze risico's melding gemaakt te worden. De doelstelling is immers dat deze aanvullingen de klant zullen toelaten om het risico van de ICB goed te kunnen inschatten.

Verder, voor "ICB's met een kapitaalgarantie of -bescherming" dienen eveneens bijzonderheden over de aard, het tijdstip en de omvang van de kapitaalgarantie/-bescherming toegelicht te worden. Evenals de mogelijke gevolgen van een vroegtijdige uitstap (= verkoop van stukken voor (eind)vervaldag) uit een ICB met kapitaalgarantie/-bescherming.

 

De formule achter de synthetische risico-indicator is gebaseerd op de standaardafwijkingen van de wekelijkse returns waarbij de berekening loopt over een periode van vijf jaar. De link tussen de standaardafwijking en de risicoklasse op de schaal van 1 tot 7 is de volgende:

  • Klasse "1": de standaardafwijking ligt tussen 0% en 0,5%;
  • Klasse "2": de standaardafwijking ligt tussen 0,5% en 2%;
  • Klasse "3": de standaardafwijking ligt tussen 2% en 5%;
  • Klasse "4": de standaardafwijking ligt tussen 5% en 10%;
  • Klasse "5": de standaardafwijking ligt tussen 10% en 15%;
  • Klasse "6": de standaardafwijking ligt tussen 15% en 25%;
  • Klasse "7": de standaardafwijking ligt boven 25%.

 

Er moet steeds worden nagegaan of een beleggingsproduct met een bepaalde risicoklasse binnen de globale portefeuille van de belegger overeenstemt met zijn "beleggersprofiel - beleggingshorizon".