Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Toezicht Externe toezicht

Externe toezicht

Een overzicht van het externe toezicht op de ICB en de beheervennootschap door de commissaris-revisor en de toezichthouder.

De controle door de commissaris-revisor en de toezichthouder (de FSMA) vormen de buitenste cirkels van het toezichtmodel, zijnde het externe toezicht.

De commissaris-revisor

De "commissaris-revisor" verleent zijn medewerking aan het toezicht door de FSMA door in eerste linie de volgende taken uit te voeren:

  • Hij beoordeelt de "interne controlemaatregelen" en deelt zijn bevindingen mee aan de FSMA;
  • Hij brengt verslag uit aan de FSMA inzake de halfjaarlijkse- en jaarlijkse periodieke staten die de ICB/beheervennootschap aan de FSMA dient te bezorgen;
  • Hij maakt een bijzonder verslag op over de organisatie, de werkzaamheden en de financiële structuur van de ICB/beheervennootschap;
  • Hij heeft een verslagplicht aan de FSMA over diverse wettelijk bepaalde elementen dewelke de commisaris-revisor op eigen initiatief kan inzetten. De bedoeling hiervan is dat de commisaris-revisor de FSMA kan inlichten over mogelijke gevaren die hij meent te constateren.

De toezichthouder (FSMA)

Zowel de zelfbeheerde ICB's als de beheervennootschappen van de niet-zelfbeheerde ICB's zijn onderworpen aan het toezicht door de "FSMA".

Dit toezicht heeft een dubbele doelstelling. Enerzijds, ziet de FSMA toe op de kwaliteit van de door de ICB verspreide informatie zodat de belegger met kennis van zaken kan beslissen om te beleggen in of zich terug te trekken uit de ICB. Anderzijds ziet de FSMA er op toe dat de ICB's de wettelijke en reglementaire teksten over hun organisatie en werking naleven.

Voor het uitvoeren van het toezicht heeft de FSMA ruime bevoegdheden, zoals: zich alle inlichtingen kunnen doen verstrekken over diverse aangelegenheden, alsmede inspecties doen, .e.d.m. Ook de naleving van de hoger vermelde bepalingen inzake interne controle en interne audit vormen daarbij een belangrijk onderdeel.