Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Kernbegrippen en ICB types ICB's met kapitaalbescherming

ICB's met kapitaalbescherming

Via deze ICB's krijgen beleggers een volledige bescherming van het initieel belegde kapitaal op eindvervaldag.

Via een belegging in een ICB met kapitaalbescherming krijgen de beleggers een volledige bescherming van hun initiële ingelegd kapitaal op eindvervaldag. Belangrijk is wel om op te merken dat de kapitaalbescherming enkel op de eindvervaldag geldt. Wie vóór de eindvervaldag zijn ICB zou willen verkopen, maakt geen aanspraak op de 100% bescherming van het initieel ingelegde kapitaal. De sectie over de "werkwijze van kapitaalbescherming" licht dit toe.

Opmerking 1: Kapitaalbescherming betekent dat de ICB zich moreel verplicht om op eindvervaldag minstens 100% van de initiële inleg terug te betalen. Kapitaalgarantie gaat nog een stap verder doordat de ICB zich juridisch verplicht om minstens het gewaarborgde kapitaal terug te betalen op eindvervaldag.

Opmerking 2: Er worden ook ICB’s aangeboden dewelke zich moreel verplichten om op eindvervaldag minstens 90% (of 95%) van de initiële inleg terug te betalen, doch deze ICB’s mogen zich niet « ICB’s met kapitaalbescherming » noemen.

Er worden hierbij twee categorieën van ICB’s met kapitaalbescherming onderscheiden: enerzijds diegene gekoppeld aan aandelen en anderzijds diegene gekoppeld aan interestvoeten, kredieten en deviezen.

Concreet zal een ICB met kapitaalbescherming twee verplichtingen aangaan. Ten eerste zal de initiële kapitaalinbreng op vervaldag moreel gewaarborgd worden en ten tweede wordt dit aangevuld met een prestatie die afhankelijk is van de evolutie van een onderliggend actief (ofwel aandelen evolutie ofwel interest/krediet/devies evolutie).