Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Kernbegrippen en ICB types Netto inventariswaarde

Netto inventariswaarde

Een overzicht van de bepaling van de netto inventariswaarde.

Definitie

De term netto inventariswaarde (kortweg: NIW) wordt vaak gebruikt in de financiële wereld en geeft voor een onderneming de waarde van al haar activa verminderd met al haar verplichtingen weer (vandaar het woord netto). De Engelse term is Net Asset value (of kortweg: NAV). Een synoniem dat men soms ook gebruikt is de 'intrinsieke waarde'.

Voor een ICB komt dit neer op de totale activa van de portefeuille verminderd met al haar kosten (zoals de beheers- en administratievergoedingen). Indien men de netto inventariswaarde per deelbewijs wenst te kennen, dient men de totale NIW enkel te delen door het aantal deelbewijzen in circulatie.

 

Wettelijke publicatieverplichting

Wettelijk gezien moet er minstens twee maal per maand een netto inventariswaarde berekend en bekend gemaakt worden door de ICB opdat haar beleggers weten hoeveel hun investering waard is. In realiteit berekenen en publiceren veel ICB's dagelijks hun NIW waarden.

Zoals "eerder" aangehaald, wordt er ook - in samenspraak met de "toezichthouder" - een elektronische publicatie van de netto inventariswaarde van ICB's gedaan en dit via een centrale website. "Deze BEAMA-website" doet hiertoe dienst en men kan hierop dagelijks de meest recente inventariswaarden consulteren.

 

Beursgenoteerd versus niet-beursgenoteerd

Voor een niet-beursgenoteerde ICB's wordt een order van een klant altijd afgehandeld tegen de netto inventariswaarde.

Voor een beursgenoteerde ICB's dient dit echter niet zo te zijn, daar wordt immers het order verhandeld tegen beurswaarde - die bepaald wordt door vraag en aanbod. Deze beurswaarde kan over- of ondergewaardeerd zijn ten opzichte van de netto inventariswaarde (door o.a.: informatie omtrent rendementen van het fonds in het verleden, verwachte rentewijzigingen, ...).

 

Belangrijke opmerking

Een order van een belegger in een ICB wordt uitgevoerd tegen de slotkoers van de dag waarop uw orderaanvraag aanvaard werd (met uitzondering van de Aziatische markt waar omwille van het grote tijdsverschil de slotkoers van de volgende dag geldt).

Concreet: het is niet omdat u een bepaalde netto inventariswaarde voor ogen heeft, dat dit effectief de netto inventariswaarde is waaraan uw order wordt uitgevoerd. Bijvoorbeeld: het is niet zo dat als u 's morgens online de beurskoers van een bepaalde ICB controleert en beslist om op basis van die informatie een kooporder uit te voeren, de slotkoers hiermee overeenstemt!