Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home ICB mededelingen

ICB mededelingen

Lijst van de (wettelijke) mededelingen van de jongste 30 dagen door ICB's(-compartimenten) die openbaar op de Belgische markt worden verdeeld.

Inhoud

Deze documenten bevatten de (wettelijke) mededelingen van ICB’s en compartimenten van ICB’s die openbaar in België worden verdeeld. De mededelingen van de jongste 30 dagen worden hieronder op een gesorteerde wijze weergegeven in lijsten.

Klik hier voor de lijst met de mededelingen gesorteerd per beheerder

Klik hier voor de lijst met de mededelingen gesorteerd per type mededeling

Klik hier voor de lijst met de mededelingen gesorteerd per datum

 

De volgende types van (wettelijke) mededelingen zijn in de lijsten opgenomen:

 • Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (BEVEK)
 • Bijeenroeping Gewone Algemene Vergadering (GBF)
 • Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (BEVEK)
 • Bijeenroeping Buitengewone Algemene Vergadering carens en definitief (GBF)
 • Bekendmaking m.b.t. oprichting en wijzigingen
 • Berichten m.b.t. vervaldagen van compartimenten
 • Berichten m.b.t. wijzigingen in portefeuille van een compartiment
 • Berichten m.b.t. wijzigingen in kostenstructuur
 • Berichten m.b.t. ontbinding ICB of compartiment
 • Berichten m.b.t. herstructureringen
 • Berichten m.b.t. benoemingen en beëindiging mandaten e.d.
 • Berichten m.b.t. schorsing NIW
 • Berichten m.b.t. foute NIW
 • Bericht rechtzetting misleidende reclame
 • Bericht m.b.t. stopzetting van de uitgifte van rechten van deelneming
 • Berichten m.b.t. Corporate Actions
 • Berichten m.b.t. dividendbetalingen
 • Dringende publicaties zoals bvb. speciale voorvallen en omstandigheden

 

In deze lijst worden heden de ICB(-compartimenten) van onderstaande fondsbeheerders opgenomen:

 • Amundi Luxembourg S.A.
 • Arvestar Asset Management
 • AXA Bank
 • AXA IM Benelux
 • Bank Degroof Petercam
 • BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Belgium
 • Candriam
 • Capfi Delen Asset Management
 • CBP Select
 • Degroof Petercam Asset Management
 • Deutsche Asset Management S.A.
 • Edmond de Rothschild Asset Management (France)
 • Elan Participations
 • Invesco Asset Management
 • KBC Asset Management
 • La Cambre Funds
 • Leleux Invest
 • NN Investment Partners Belgium
 • Quaestor Vermogensbeheer
 • RWM Strategic Value
 • UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.

 

Dit document wordt dagelijks opgemaakt op basis van gegevens die door de ICB’s of de aangeduide beheervennootschappen ter beschikking zijn gesteld. De mededelingen zijn ook steeds beschikbaar bij deze instelling.

 

Disclaimer

BEAMA is niet aansprakelijk voor enige tekortkoming met betrekking tot de volledigheid of de correctheid van de opgenomen gegevens. Die aansprakelijkheid blijft bij de betrokken ICB of de ICB-beheervennootschap die door de ICB is aangewezen.