Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Organisatie Gedragscode

Gedragscode voor de Belgische Asset Management sector en activiteiten

cubesDe sector is zich bewust van de noodzaak van een integere marktwerking en het belang van beleggersvertrouwen.

Reeds in het begin van de jaren negentig nam de Vereniging dan ook het initiatief om een deontologische code op de stellen die, voor het eerst medio 1995, door al haar leden onderschreven werd.

Deze code werd regelmatig herzien en bijgewerkt om rekening te houden met de evolutie van het activiteitsveld en de organisatie van de vereniging en met een wijzigend wettelijk  en reglementair kader, zowel Europees als Belgisch.

De BEAMA gedragscode is uitgewerkt volgens de bij de vereniging gebruikelijke consultatie- en overlegprocedures met bijzondere aandacht voor de respresentativiteit van alle leden in Asset Management.

De gedragscode bevat de principes van deugdelijk bestuur, relevant voor "Asset Management". Deze principes worden concreet ingevuld vanuit de "best practices" en beantwoorden aan de EFAMA Stewardship Code* guidelines die op Europees niveau aanbevolen worden. Zo beoogt de BEAMA gedragscode richtsnoeren te geven voor de implementatie van doelmatige organisatiestructuren, compliant met het vigerend wettelijk kader, en toepasbaar zowel op het collectief als op het individueel portefeuillebeheer en op het beleggingsadvies.

Het is in deze context dat een geactualiseerde versie van de BEAMA gedragscode door de Algemene Vergadering van 22 juni 2009 door de leden goedgekeurd werd en toegepast wordt.

Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering van 26 juni 2013 werden de opgenomen referenties naar wetteksten en dergelijke verder bijgewerkt.

U kan hier de integrale tekst raadplegen.

EFAMA heeft in januari 2018 een bijgewerkte versie van de principes vervat in de Stewardship Code aangenomen om alzo te voldoen aan de Shareholders Rights Directive. U vindt de nieuwe versie via deze link.

 

*BEAMA VZW is voor haar vertegenwoordiging t.o.v. de Europese autoriteiten aangesloten bij de "European Fund and Asset Management Association".