Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Organisatie Voornaamste organen

Voornaamste organen

Functie en samenstelling van de Raad van Bestuur van BEAMA

 

De Raad van Bestuur is bevoegd voor alle handelingen van intern bestuur die bijdragen tot de verwezenlijking van het maatschappelijk doel van de Vereniging. Dit met uitzondering van de exclusieve bevoegdheden van de Algemene Vergadering.

De samenstelling van de Raad van Bestuur wordt om de drie jaar hernieuwd. De Voorzitter en de Ondervoorzitter(s) worden eveneens om de drie jaar uit hun midden gekozen.

De Raad van Bestuur wordt ten opzicht van derden vertegenwoordigd door twee personen gekozen uit de Voorzitter, de Ondervoorzitters en de Directeur-generaal. In voorkomend geval kan één van beide personen zich laten vertegenwoordigen door een Lid van de Raad van Bestuur.

De Raad van Bestuur vergadert minstens tweemaal per kwartaal. Ter voorbereiding van deze zittingen, alsook in de uitvoering achteraf van de beslissingen, kan de Raad van Bestuur de hulp inroepen van het Bureau. Tot de beslissingen van de Raad van Bestuur behoort bijvoorbeeld ook de vertegenwoordiging van BEAMA VZW in Febelfin VZW.

De Raad van Bestuur kan voor het dagelijks bestuur beroep doen op een Directeur-generaal. Deze maakt automatisch (zonder stemrecht) deel uit van de Algemene Vergadering, de Raad van Bestuur en het Bureau. De Directeur–generaal staat ook in voor de coördinatie van de werkgroepen en comités die de Vereniging opricht, alsook de andere activiteiten die de Vereniging inricht.

 

Samenstelling van de Raad van Bestuur

Voorzitter

Foto - Marnix Arickx

Marnix Arickx
Als vertegenwoordiger van BNP Paribas Asset Management Belgium

 

Ondervoorzitters

Katrin Eyckmans
Als vertegenwoordiger van Capfi Delen Asset Management

Wim Roelant
Als vertegenwoordiger van NN Investment Partners Belgium

 

Bestuurders

Greet Ramaut, plaatsvervangend bestuurder
Als vertegenwoordiger van BNP Paribas Asset Management Belgium

Thibaut de Saint Moulin
Als vertegenwoordiger van RBC Investor Services Belgium

Chris Sterckx
Als vertegenwoordiger van KBC Asset Management

Caroline Tubeuf
Als vertegenwoordiger van Degroof Petercam Asset Management

Koen Van de Maele
Als vertegenwoordiger van Candriam

 

Directeur-generaal

Foto - Josette Leenders

Josette Leenders
BEAMA VZW

 

U wenst BEAMA te contacteren?

Om een mededeling of verzoek tot de Voorzitter of de Raad van Bestuur van BEAMA te richten betreffende de ‘corporate affairs aangelegenheden’ van de Vereniging, maakt u best gebruik van volgend E‑mailadres: board@beama.be.

Voor gewone inlichtingen of praktische vragen die tot de dagelijkse werking behoren, mag voorts gebruik gemaakt worden van het e-mailadres: info@beama.be.

 

Voorzitter, Ondervoorzitters en Directeur-generaal maken tevens deel uit van het Bureau.