Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Publicaties Aanbevelingen FSMA FAQ goedkeuring reclame

FSMA FAQ goedkeuring reclame

FSMA FAQ over de goedkeuring van reclame door de FSMA

Op de website van de FSMA zijn onder de rubriek Publiciteits- en informatieverplichtingen m.b.t. financiële producten de “Vragen en antwoorden (FAQ) over de goedkeuring van reclame door de FSMA” gepubliceerd.
url: http://www.fsma.be/nl/Site/Repository/faq/faq_prod.aspx

 

De FSMA geeft hierin o.m. preciseringen over het gebruik van een ‘canvas’ of ‘template’ om reclame voor verschillende ICB’s van hetzelfde type ter goedkeuring voor te leggen aan de FSMA. Het invoeren van een werkwijze voor het uniformiseren van de feedback vanwege de FSMA door het concept van een canvasgoedkeuring voor marketing materiaal (factsheets, presentatiebrochures, commerciële fiches, …) is door BEAMA bepleit in de overlegvergadering Sales & Distro met de FSMA. De FSMA gaat in op de situatie waarin de reclame enkel cijfergegevens bevat of andere gegevens die geen enkel beoordelingselement inhouden voor ICB’s die onder één type vallen en die voldoende gemeenschappelijke criteria hebben.

 

Verder is een redenering in drie stappen beschreven die bepaalt op welke wijze reclame of promotiemateriaal voor een financieel product gericht aan niet-professionele cliënten moet worden behandeld.

 

De conclusie van de FSMA m.b.t. het versturen van e-mails is dat de FSMA van oordeel is dat een e-mail met beleggingsadvies die specifiek is opgesteld voor een welbepaalde cliënt en daardoor geïndividualiseerd en gepersonaliseerd is, niet moet worden beschouwd als reclame of promotiemateriaal, naar gelang het geval, of als een ‘ander document of bericht’ in de zin van de betrokken wetgevingen.

Een standaardmail die is opgesteld met de bedoeling hem op te sturen aan een reeks cliënten, met name omdat zij hetzelfde profiel hebben, en die eventueel beleggingsadvies bevat, kan volgens de FSMA dan weer wel beschouwd worden als reclame of promotiemateriaal, naar gelang het geval, of een ‘ander document of bericht’ in de zin van de betrokken wetgevingen.

 

Tot slot wijzigt de FSMA de circulaire FSMA_2015_16 van 27/10/2015 wat betreft de aanbeveling voor de online-aankoopoptie van een product t.o.v. websites met een louter informatief doel en t.o.v. gedrukte brochures.

In geval van aankoopoptie moet de mogelijkheid om het product online te kopen door te klikken op een logo of een vermelding van het type “online inschrijven” of “rekening openen”, geplaatst worden op het einde van de laatste pagina met de minimuminformatie om er aldus voor te zorgen dat de niet-professionele cliënten alle pagina’s met de minimuminformatie hebben doorlopen alvorens te besluiten het product te kopen of de rekening te openen.

Omdat in de praktijk het moeilijk blijkt om voor websites met een louter informatief doel of voor gedrukte brochures de inschrijvingsmodaliteiten (via telefoon, e-mail, online, in een agentschap, …) te vermelden na de minimuminformatie, wordt deze aanbeveling geschrapt.