Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Publicaties Aanbevelingen Marketing checklist ICB's Algemene MiFID vereisten

Algemene MiFID vereisten

Algemene vereisten - MiFID

 1. Algemene principes:
  Zie: KB 03/06/2007 - artikel 8, §2.
  • Accuraat.
  • Geen benadrukking van de voordelen zonder indicatie van de risico's.
  • Toereikend en begrijpelijk voor een gemiddeld lid van de doelgroep. Belangrijke zaken/vermeldingen/waarschuwingen worden niet afgezwakt of verdoezeld.

 2. Onderlinge vergelijking van diensten, personen die diensten verrichten of financiële instrumenten:
  Zie: KB 03/06/2007 - artikel 8, §3.
  • Vergelijking is zinvol, correct en evenwichtig voorgesteld.
  • Bronnen worden vermeld.
  • Voornaamste feiten en hypotheses worden vermeld.

 3. Indicatie van in het verleden behaalde resultaten:
  Zie: KB 03/06/2007 - artikel 8, §4.
  • De indicatie mag niet het opvallendste kenmerk zijn.
  • Ze moet betrekking hebben op de onmiddellijk voorafgaande vijf jaar.
  • De referentieperiode en de informatiebron moet duidelijk vermeld worden.
  • Er moet gewaarschuwd worden dat het om in het verleden behaalde resultaten gaat en dat deze geen indicator vormen voor toekomstige resultaten.
  • Indien de indicatie berust op andere valuta: waarschuwen voor mogelijke valutaschommelingen.
  • Indien de indicatie berust op brutoresultaten: vermelden van het effect van provisies, vergoedingen en lasten.

 4. Gegevens over toekomstige resultaten:
  Zie: KB 03/06/2007 - artikel 8, §6.
  • In deze informatie mag niet worden uitgegaan of verwezen naar gesimuleerde in het verleden behaalde resultaten.
  • Er moet uitgegaan worden van redelijke hypothesen die worden ondersteund door objectieve gegevens. Wanneer de informatie op brutoresultaten berust: vermelden van het effect van provisies, vergoedingen en andere lasten.
  • Waarschuwing dat dergelijke prognoses geen betrouwbare indicator vormen voor toekomstige resultaten.

 5. Indien verwezen wordt naar een bepaalde fiscale behandeling, wordt aangegeven dat deze behandeling afhangt van de individuele omstandigheden van de cliënt en dat de wet in de toekomst aan een wijziging onderhevig kan zijn.
  Zie: KB 03/06/2007 - artikel 8, §7.

 6. De naam van de FSMA of van een andere bevoegde autoriteit wordt niet op zodanige wijze gebruikt dat gesuggereerd wordt dat deze de betrokken producten of diensten steunt of aanbeveelt.
  Zie: KB 03/06/2007 - artikel 8, §8.