Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Publicaties Aanbevelingen Marketing checklist ICB's Beheercommentaren

Beheercommentaren

Beheercommentaren ICB's

 

A. Algemeen geldende principes

 1. Beheercommentaren bevatten geen concrete toelichtingen en bijkomende preciseringen van het beleggingsbeleid die in het prospectus thuishoren.

 2. Beheercommentaren bevatten geen simulatie van de specifieke portefeuillesamenstelling naar de toekomst toe (bvb. over individueel aandeel spreken met concrete cijfers is niet toegelaten).

 3. Beheercommentaren mogen een algemene oriëntatie van de toekomstige portefeuille bevatten (bvb. over individuele sector, land in algemene bewoordingen aankondigen dat deze op- of afgebouwd wordt, is toegelaten).

 4. Beheercommentaren bevatten steeds een a posteriori toelichting m.b.t. de verwachtingen geformuleerd in de voorgaande commentaar.

 5. Beheercommentaren van actief beheerde fondsen mogen een vergelijking met een benchmark opnemen indien deze benchmark vermeld is in de KIID, beleggingsbeleid van het fonds. Er moet een redelijk verband bestaan tussen benchmark en beleggingsbeleid.

 6. Alle gepubliceerde rendementen moeten aan de reglementaire bepalingen, zoals vermeld in het KB, voldoen. Disclaimers dienen opgenomen.
  Het opnemen van een yield to maturity (voor de obligatieposities) en/of van een gemiddeld dividendrendement (voor de aandelenposities) is niet aanvaard.


B. Commentaarblok 1: Informatie feitelijke toestand, te vermelden relevante commentaarelementen

 1. Beleggingspolitiek - investeringsstrategie - en/of beleggingsdoelstelling.

 2. Nieuwsfeiten met impact op onderliggende: (macro-)economische marktsituatie en klimaat + de daaruit voortvloeiende beleggingsbeslissingen van beheerder.

 3. Evolutie van de NIW tijdens welomschreven periode van boekjaar weergeven: steeds relevante positieve en negatieve elementen aangeven alsook verklaring.

 4. Feedback over vroeger geformuleerde vooruitzichten in de voorgaande fiche (continuïteit).

 5. Het is toegestaan te preciseren in welke geografische zone of in welke sectoren de portefeuille de facto wordt/ is belegd voor zover dat het prospectus/ KIID een minimale inhoud aan het beleggingsbeleid geeft. De basisregels van het beheer dienen in het prospectus/ KIID te worden opgenomen. Als de beheerder de samenstelling van de portefeuille bepaalt op basis van een selectie van één sector die op een voorafgaande bepaalde lijst wordt gekozen, moet dit in het prospectus/ KIID uitgelegd worden.
  • A. Elementen specifiek voor aandelengedeelte ICB's:
   • i) Relevante sectoren, landen/regio's, thema’s, diensten, munten, (bepaalde) assetklasse(s), ... aangeven.
    • Gewicht in portefeuille en belangrijkste posities. Bvb. 3 best en 3 slechts presterende elementen. Steeds proportionaliteit inbouwen.
    • Gemaakte keuzes verklaren en bijdrage in resultaat aangeven.
   • ii) Vergelijking met benchmarks/indexen van portefeuille en deelcomponenten.
  • B. Elementen specifiek voor obligatiegedeelte ICB's:
   • i) Relevante exposure landen, markten, munten, obligaties en hun kenmerken, duration, price/earnings verhouding, indekkingen, … aangeven.
    • Gewicht in portefeuille en belangrijkste posities. Bijv. 3 best en 3 slechts presterende elementen. Steeds proportionaliteit inbouwen.
    • Gemaakte keuzes verklaren en bijdrage in resultaat aangeven (bijv. posities bij rentestijgingen / - dalingen en impact ervan).
   • ii) Duration.


C. Commentaarblok 2: Vooruitzichten, te vermelden relevante commentaarelementen

 1. Algemene macro-economische vooruitzichten voor welbepaalde periode.

 2. Marktvooruitzichten voor welbepaalde periode: relevante indicatoren voor sector, regio, thema, inflatie, wisselkoersen, ratings, maatregelen supranationale instellingen, … .

 3. Aangeven van belangrijkste actieve deelcomponenten en posities: overweging / onderweging + redenen van beleggingsbeslissingen van de ICB-beheerder.