Lexicon van financiële termen voor de Asset Management-sector

BEAMA stelt een overkoepelende woordenlijst van financiële termen met betrekking tot de asset management-sector ter beschikking.

Deze woordenlijst is bedoeld voor vermogensbeheerders die deze kunnen gebruiken voor de verklaring van termen die voorkomen in de reclame van financiële producten aan niet-professionele cliënten in België.

De woordenlijst is hier te raadplegen.