Persbericht - Jaarverslag 2023

BEAMA publiceerde op 26 juni haar “jaarverslag” waarin in detail wordt ingegaan op het totaal beheerd vermogen in België, het in België gecommercialiseerd vermogen aan publieke fondsen, alsook het totaal vermogen van publieke Belgische fondsen.