BEAMA's Toekomstvisie 2024-2026

BEAMA vzw heeft een visiedocument opgesteld dat de koers van de asset management sector in België voor de komende 3 jaren zal bepalen. Onze toekomstvisie is opgebouwd rond zes strategische pijlers die in het document worden toegelicht. Meer informatie kunt u hier vinden.