Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De Belegger Behoeften Maatwerk aangaande specifieke wensen

Maatwerk aangaande specifieke wensen

Een overzicht van het mogelijke maatwerk en de optimalisatie afhankelijk van de fase in het leven van een belegger.

Hierbij vindt men een overzicht van de verschillende fases die een persoon waarschijnlijk zal doorlopen gedurende zijn leven alsmede een schetst van de financiële producten dewelke hiervoor in aanmerking kunnen komen.

De volgorde van deze fases kan verschillen van persoon tot persoon (sommige mensen kopen misschien eerst een eigen woning vooraleer ze aan pensioensparen denken) maar iedereen zou toch moeten starten met het opbouwen van een minimale spaarreserve.

 

 1. Opbouw van een minimale spaarreserve;
  Hier zal de invulling overwegend gebeuren via spaarinstrumenten.
       ↓
 2. Snelle en planmatige start van de pensioenspaarinspanningen;
  Hierbij zijn verschillende instrumenten beschikbaar waarbij de belegger best streeft naar een fiscale optimalisatie.
       ↓
 3. Het verwerven van een eigen woning;
  Hier zal de invulling overwegend gebeuren via een lange termijnkrediet met aandacht voor fiscale optimalisatie.
       ↓
 4. Sparen voor de financiering van de studies en de professionele start van de kinderen;
  Hier zal de invulling waarschijnlijk gebeuren via spaarinstrumenten met aandacht voor verzekeringsproducten die vaak gekoppeld zullen zijn aan een beleggingsfonds (zijnde een ICB).
       ↓
 5. Inventarisatie van het actuele vermogen met bijzondere aandacht voor de schuldpositie;
  Aan de orde zijn hier de herbalancering van de schuld en de optimalisatie van de beleggingen met het oog op een meer systematische en planmatige vermogensaanwas. Bv. kan een belegger overwegen om versneld het resterende bedrag van een lange termijnkrediet af te betalen (indien zijn financiële situatie dit toelaat en indien dit optimaler is).
       ↓
 6. De grotere liquiditeitspositie tegen de pensioenleeftijd aan.
  Op het moment van het bereiken van de pensioenleeftijd komt er vaak een oververtegenwoordiging van liquiditeiten vrij. Deze kunnen afkomstig zijn uit een groepsverzekeringen of andere verzekeringen (bvb. individuele levensverzekering), de eventuele verkoop van de eigen zaak, een pensioenspaarfonds, ... . Die oververtegenwoordiging van gelden vragen waarschijnlijk om een lonender herbestemming in het licht van nieuwe doelstellingen. Bv. het inbouwen van risicobuffers tegen onvoorziene gezondheidsproblemen, de overdracht van (een gedeelte van) het vermogen naar de volgende generaties, ... .