Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De Belegger Behoeften

Behoeften

Een kort overzicht van de bepaling van de behoeften en van het belang van een behoefteanalyse hierbij.

Het leven kent verschillende zogenaamde kantelmomenten, zoals: trouwen, de aankoop van een onroerend goed, de studie van een kind, het plannen van een wereldreis, de pensionering, ... . Deze kantelmomenten zijn gebeurtenissen die financiële gevolgen met zich meebrengen. Kortom, momenten waarop men over een bepaald kapitaal wil beschikken om de behoeften op deze tijdstippen effectief te kunnen waarmaken.

 

Het belang van een behoefteanalyse

Omdat veel van die kantelmomenten zich pas over enkele jaren zullen voordoen, zal er voor de belegger wellicht een duidelijk verschil merkbaar zijn tussen de actuele situatie en de gewenste situatie op die kantelmomenten. Vermoedelijk zal men als particulier/belegger zijn vermogen moeten beginnen opbouwen of herschikken om binnen enkele jaren de gewenste situatie te bereiken. Het is nu net via een analyse van de behoeften, dat de belegger streeft naar een inzicht waardoor hij/zij in staat wordt gesteld om vroegtijdig maatregelen te treffen om dat verschil (actueel ↔ gewenst) zo klein mogelijk te maken en om onplezierige verrassingen te voorkomen.

 

Definitie van een behoefteanalyse

Kortom, het is via een behoefteanalyse dat men beoogt om een gestructureerde visie te verkrijgen op de ontwikkeling van het patrimonium in dit in het licht van de leeftijdsfase, de financiële prioriteiten en de behoeften op korte, middellange en lange termijn. Het is als het ware een overkoepelende visie op uw vermogen.

 

Aanpak van een behoefteanalyse

De belangrijkste uitgangspunten bij een behoefteanalyse zijn: de feitelijke cijfers, het moment in het leven van de belegger, het gewenste einddoel voor een bepaald kantelmoment, de risicogevoeligheid en de specifieke wensen van de belegger. Voor meer informatie aangaande deze uitgangspunten, "klik hier".

Voor een overzicht van enkele voorbeelden van maatwerk bij bepaalde kantelmomenten, "klik hier".