Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De Belegger Financiële planning

Maak een financieel plan

Overzicht omtrent de opbouw van een financieel plan.

Hoe men zijn beschikbare geld gebruikt om in zijn basisbehoeften te voorzien en zijn levensdoelen te realiseren, is belangrijk. Dat vereist een weloverwogen evenwicht tussen uitgeven, sparen en beleggen. Een financieel plan heeft tot doel om een aantal zaken in kaart te brengen:

 • Het huidige saldo van bezittingen en schulden;
 • Het saldo van inkomsten en uitgaven;
 • De toekomstplannen met hun kostprijskaartje en de datum waarop men ze graag zou realiseren.

 

Belangrijke beleggingsoverwegingen

Bij het opstellen van het plan is het aangewezen om de volgende overwegingen allemaal in het achterhoofd te houden:

 • Kies voor een professionele samenstelling van uw portefeuille in plaats van een portefeuille dewelke spontaan ontstaan is in de loop van de tijd, voor meer informatie "klik hier", en laat u bijstaan en adviseren door professional in plaats van vele beleggingsbeslissingen zelf te nemen met onvoldoende kennis van zaken, voor meer informatie "klik hier";
 • Voorzie altijd een buffer om onverwachte uitgaven mee op te vangen. Deze buffer dient te bestaan uit liquide middelen (zoals een spaarrekening of korte termijnrekening) waardoor men voorkomt dat men een belegging dient te verkopen op een slecht moment, voor meer informatie "klik hier";
 • Bescherm uw bezittingen en inkomsten tegen allerhande risico's via passende verzekeringsproducten, voor meer informatie "klik hier";
 • Maak een planning voor specifieke doeleinden en stel de types van activa af op de realisatiedatum van deze projecten. Hierbij dient men te onthouden dat des te dichterbij de realisatiedatum ligt, des te minder risico de beleggingsproducten dienen te bevatten, voor meer informatie "klik hier";
 • Start tijdig met het opbouwen van een aanvullend pensioen, voor meer informatie "klik hier";
 • Laat u niet misleiden door rendementen uit het verleden. Deze worden - bv. in het "prospectus" - weergegeven ter indicatie maar bieden geen garantie voor equivalente rendementen in de toekomst, voor meer informatie "klik hier";
 • Houd voldoende rekening met de negatieve impact van de inflatie. Een stijging van de inflatie doet immers de waarde van uw beleggingen dalen, voor meer informatie "klik hier";
 • Maak zo veel mogelijk en zo snel mogelijk gebruik van het kapitalisatie-effect. Het genieten van rendementen op rendementen kan in de loop van de tijd een grote omvang aannemen, voor meer informatie "klik hier";
 • Laat geen fiscale voordelen liggen, zo kan u tijdens het pensioensparen genieten van een fiscaal voordeel, voor meer informatie "klik hier";
 • Voorzie een goede spreiding in uw beleggingsportefeuille. Een grote diversificatie is immers een manier om risico's te verkleinen, voor meer informatie "klik hier";
 • Laat u zeker niet leiden door overmoed en hebzucht om hierdoor té veel risico te nemen maar laat u anderzijds ook niet te snel afschrikken door angst om hierdoor té voorzichtig te zijn, voor meer informatie "klik hier";
 • Weet zelf waaruit uw beleggingsportefeuille bestaat en waarom deze zo is samengesteld, voor meer informatie "klik hier";
 • Heb voldoende geduld met het aanhouden van uw beleggingen zodat u zeker bent dat u de sterke groeimomenten (dewelke zeer moeilijk te anticiperen zijn) mee maakt. Daarbij komt kijken dat de sterke groeimomenten vaak kort en krachtig zijn. Zo kan de publicatie van onverwachte positieve resultaten de beurskoers van een onderneming op 1 dag verschillende procentpunten omhoog stuwen om nadien een ganse periode op dit niveau te blijven, voor meer informatie "klik hier".