Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De Belegger Financiële planning Bouw aan een aanvullend pensioen

Bouw aan een aanvullend pensioen

Noodzaak omtrent de opbouw van een aanvullend pensioen.

Het opbouwen van een aanvullend pensioen is ook een financieel doel en gegeven het gemiddelde wettelijke pensioen vaak ook een doel voor veel mensen om op hun pensioenleeftijd in hun levensstijl te kunnen blijven voorzien. In de volksmond noemt men het aanvullend pensioen ook vaak het ‘appeltje voor de dorst’.

 

We bespreken de opbouw van een aanvullend pensioen hier afzonderlijk omdat het moeilijker becijferbaar is. Het is niet zo eenvoudig om een concreet bedrag te kleven op wat men zelf nog moet voorzien. Het pensioenstelsel in België is namelijk opgebouwd uit vier pijlers:

  • De eerste pijler is het wettelijk pensioen. Via de website www.kenuwpensioen.be kan men een goed beeld krijgen van wat men in zijn eigen situatie van de overheid mag verwachten (maar midden 2010 schommelde het gemiddelde pensioen rond de 1.000 EUR);
  • De tweede pijler wordt gevormd door het aanvullend pensioen dat ondernemingen of bedrijfssectoren voor hun werknemers kunnen opbouwen via een pensioenfonds of een groepsverzekering. Als men hieraan kan deelnemen, dan zal de werkgever informatie verschaffen rond wat men op dit vlak mag verwachten. Ook zelfstandigen kunnen een aanvullend pensioen opbouwen;
  • De derde pijler bestaat uit het individueel sparen met een fiscaal gunstig regime wat men in de volksmond « Pensioensparen » noemt. Men kan elk jaar een bedrag sparen - weliswaar beperkt tot een maximum - waarop men een fiscaal voordeel geniet in de volgende belastingaangifte. Voor 2012 was dat maximale bedrag 910 EUR. Men geniet een fiscaal voordeel van 30% op het gestorte bedrag;
  • De vierde pijler omvat alles wat men individueel naast bovenstaande drie pijlers opbouwt om na de pensionering zijn levensstandaard op peil te houden.

 

Om te bepalen hoeveel men individueel moet sparen dient men te berekenen hoeveel men maandelijks zal bekomen uit de eerste en tweede pijler en hoeveel de gewenste maandelijkse levensstandaard hier boven ligt. Het individueel sparen dient dan zo opgebouwd te worden dat deze kloof overbrugd kan worden tot aan het overlijden door rekening te houden met verschillende aspecten zoals de verwachte leeftijd, inflatie, bijkomende medische kosten, …. Voor deze berekening kan men best de hulp inroepen van een professionele financiële adviseur.