Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De Financiële Markten

Algemeen overzicht van de financiële markten

Een algemeen overzicht van de werking van de financiële markten evenals een eerste introductie in beleggingsleer.

Dit deel van onze website geeft u een beschrijving van verschillende soorten financiële markten. We geven u eerst een algemeen beeld. Vervolgens kunt u over elk thema gedetailleerde informatie raadplegen.

----------------------------------------------------------------------------

Wat is dat precies, een financiële markt? Misschien bent u er zich niet altijd van bewust, maar u neemt voortdurend deel aan een financiële markt. Bijvoorbeeld als u geld op een spaarrekening plaatst, een verzekeringspremie betaalt, of geld stort in een pensioenplan. Dan stelt u immers geld ter beschikking van een financiële instelling. En datzelfde geld kan door iemand anders worden geleend.

 

Bondig gezegd: de financiële markten brengen mensen en groepen met een tekort aan kapitaal in contact met mensen en groepen die een overschot aan kapitaal hebben. Op de financiële markten kunnen ze kapitaal verhandelen tegen lage transactiekosten en efficiënte prijzen.

 

Er zijn verschillende soorten financiële markten. Net als bij de gewone markt op het dorpsplein worden er verschillende producten verhandeld.

 

De geldmarkt heeft een kortetermijnkarakter. De looptijden gaan van 1 dag tot maximaal 2 jaar. De kortetermijnrente wordt door deze markt bepaald. Enkele van de meest bekende financiële producten op de geldmarkt zijn spaarrekeningen en termijnrekeningen.

 

Op de "kapitaalmarkt" worden financiële instrumenten verhandeld met een onbepaalde looptijd, of met een looptijd van minstens 2 jaar. Deze kunnen bijvoorbeeld obligaties of aandelen zijn, maar ook ICB’s of vastgoedcertificaten.

 

De koersen van aandelen, obligaties, deviezen en de rentevoeten op de financiële markten schommelen voortdurend. Dit houdt voor beleggers een risico in. Op de derivatenmarkt worden afgeleide producten verhandeld die net ontwikkeld zijn om deze risico's onder controle te houden.

 

Op de deviezenmarkt, ten slotte, worden munteenheden verhandeld. Zo wordt de waarde van de verschillende munten onderling bepaald. De waarde van een bepaalde munt ten opzichte van een andere wordt weergegeven in de wisselkoers. In het dagelijkse leven wordt u daar nauwelijks mee geconfronteerd. Soms is het natuurlijk wel interessant: als u op vakantie gaat buiten de eurozone, wilt u graag weten hoeveel Amerikaanse dollars u bijvoorbeeld krijgt voor een euro. Het werkelijke hoofddoel van de deviezenmarkt is om internationale handel en investeringen te ondersteunen. Op de deviezenmarkt wordt ook de interbancaire marktrente bepaald. Dit is de rente die een bank verschuldigd is als ze geld leent van een andere bank.

 

 

Wilt u meer informatie over de manier waarop de financiële markten werken, of wilt u weten welke producten op de verschillende markten aangeboden worden, "klik hier".

 

Hebt u de nodige kennis over de financiële markten? Bent u op de hoogte van uw beleggingsprofiel en uw vermogenbehoeften? Hebt u een solide financieel plan uitgestippeld? Weet u wat voor rendement u verwacht, en op welke termijn? Weet u in welke mate u bereid bent om risico’s te nemen? Als u een persoonlijke visie hebt ontwikkeld over bovenstaande vragen, dan hebt u een goede basis om te starten aan de opbouw en het beheer van uw vermogen. Voor meer informatie over het thema beleggingsleer "klik hier".

 

De financiële wereld staat bol van ingewikkelde benamingen en loopt over van vakjargon. Als u even het noorden kwijt bent, kunt u "hier" terecht voor een lexicon met de meest courante begrippen. In de teksten op deze site vindt u ook vaak verwijzingen naar deze verklarende begrippenlijst.