Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De Financiële Markten Algemeen overzicht van de financiële markten

Overzicht van de financiële markten en financiële instrumenten

Een algemeen overzicht van de financiële markten en instrumenten.

Economisch gezien is een financiële markt is een mechanisme dat mensen in staat stelt om te handelen in effecten, grondstoffen en andere gemakkelijk uitwisselbare waardevolle zaken. Deze handel kan gebeuren tegen lage transactiekosten en tegen prijzen die alle beschikbare informatie en toekomstverwachtingen weerspiegelen.

Vanuit financieel oogpunt laten de financiële markten toe om diegene die een tekort aan kapitaal hebben in contact te brengen met diegene die een overschot aan kapitaal hebben. In ruil voor het uitlenen van het kapitaal verwacht de schuldeiser een zekere compensatie onder de vorm van interesten (=vergoeding op geleende activa) of dividenden (=vergoeding voor de aandeelhouders).

Er zijn meerdere soorten financiële markten, zo bestaat er de geldmarkt waar kortlopende schuldvorderingen worden verhandeld en de kapitaalmarkt waar langlopende schuldvorderingen worden verhandeld. Op de derivatenmarkt worden afgeleide financiële producten verkocht dewelke als doelstelling hebben de risico's verbonden aan prijsvolatiliteit te controleren door tegengestelde posities in te nemen. Op de deviezenmarkt worden verschillende valuta's tegen elkaar verhandeld. Een speciaal onderdeel van de deviezenmarkt is de interbancaire markt.

Voor meer informatie over de werking van de financiële markten en de bepaling van de rentes, "klik hier".

Voor een overzicht van de meest courante financiële producten per type markt, "klik hier".