Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Documenten Wetgeving

Wetgeving

Een overzicht van de wetgeving ter zake.

Wetgeving

Hieronder volgt een overzicht omtrent de wetgeving en reglementering van de diverse documenten die ter beschikking gesteld worden van de belegger:

  • "Wet van 3 augustus 2012" betreffende bepaalde vormen van collectief beheer van beleggingsportefeuilles;

  • "K.B. van 10 november 2006" op de boekhouding, de jaarrekening en de periodieke verslagen van bepaalde openbare ICB's met een veranderlijk aantal rechten van deelneming;

  • "K.B. van 12 november 2012" met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging;
  • "K.B. van 12 november 2012" met betrekking tot de beheervennootschappen van instellingen voor collectieve belegging;
  • "CBFA Mededeling 2009 05 van 16 februari 2009" « Inventaris van prospectuswijzigingen die onder de toepassing vallen van artikel 14, 15° van het K.B. van 4 maart 2005 met betrekking tot bepaalde openbare instellingen voor collectieve belegging »;

  • "CBFA Circulaire ICB 1/2005" « Voorstelling van het prospectus en van het vereenvoudigd prospectus op te stellen door de openbare instellingen voor collectieve belegging naar Belgisch recht met een veranderlijk aantal rechten van deelneming ».