Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Partijen Beheervennootschap

Beheervennootschap

Een overzicht van de rol en taak van de beheervennootschap.

De beheertaken van een gemeenschappelijk beleggingsfonds worden waargenomen door een beheervennootschap van instellingen voor collectieve belegging, erkend door de "Belgische toezichthouder" (= Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten), in deze tekst in het kort beheervennootschap genoemd. De beheervennootschap wordt door de algemene vergadering van houders van deelbewijzen aangesteld en deze aanstelling wordt in het beheerreglement opgenomen.

Bij een beleggingsvennootschap worden de beheertaken ofwel waargenomen door de beleggingsvennootschap zelf (een "zelfbeheerde beleggingsvennootschap") of door een beheervennootschap. Zoals bij een gemeenschappelijk beleggingsfonds wordt de beheervennootschap door de algemene vergadering van houders van deelbewijzen aangesteld en wordt deze aanstelling in de statuten opgenomen.

De beheertaken van een ICB worden "hier" besproken.

Zowel de zelfbeheerde beleggingsvennootschap als de beheervennootschap kunnen de beheertaken gedeeltelijk onder hun controle aan een derde toevertrouwen via delegatie, maar zij moeten ofwel het intellectueel beheer van de beleggingsportefeuille of de administratie zelf uitvoeren.

Qua activiteiten dient een beheervennootschap beroepsmatig altijd het collectief beheer van portefeuilles aan te bieden, daarnaast mag zij eveneens nog individueel beheer (ook wel discretionair beheer) en beleggingsadvies aanbieden. Voor bijkomende informatie "klik hier".

Op de website van de toezichthouder kan men de "lijst" terugvinden van de beheervennootschappen van ICB's naar Belgisch recht.