Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Partijen Effectieve leiding

Effectieve leiding

Een overzicht van de rol en taak van de effectieve leiding.

Zowel de beleggingsvennootschap als de "beheervennootschap" moet een effectieve leiding benoemen.

Deze bestaat uit minstens twee natuurlijke personen die hiervoor de vereiste professionele betrouwbaarheid en passende ervaring bezitten. Zij neemt alle nodige maatregelen om - met betrekking tot de ICB - de naleving te verzekeren van een passend financieel verslaggevingproces, een passende operationele werking en passende regels inzake compliance en integriteit.