Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Partijen Financiële dienst

Financiële dienst

Een overzicht van de rol en taak van de financiële dienst.

Belgische beleggingsinstellingen met een veranderlijk kapitaal moeten in België een bemiddelaar aanwijzen die instaat voor de financiële dienst, hetzij een beursvennootschap, hetzij een kredietinstelling. Die verplichting geldt ook voor buitenlandse beleggingsinstellingen die van plan zijn om hun deelbewijzen in België te verhandelen.

De financiële dienst, waarover de beleggingsinstelling en de bemiddelaar een overeenkomst sluiten, omvat een aantal administratieve taken, die meer bepaald betrekking hebben op:

  • De uitgifte en inkoop van de rechten van deelneming, alsook de overgang van het ene naar het andere compartiment;
  • De uitoefening van de aan de effecten verbonden rechten (neerlegging van de effecten in het vooruitzicht van deelname aan algemene vergaderingen, dividenduitkering, …);
  • De verspreiding van relevante informatie (prospectus, jaarverslag en halfjaarlijks verslag, inventariswaarde, …) en de publicatie van officiële kennisgevingen.