Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Kernbegrippen en ICB types

Algemeen overzicht van de kernbegrippen en de investeringstypes van ICB's

Algemeen overzicht van de kernbegrippen en de investeringstypes van ICB's.

Kernbegrippen

Via onderstaande links kan u doorklikken naar algemene informatie:

 • "Beleggingsbeleid" waar een overzicht gegeven wordt van de prudentiële maatregelen aan dewelke bepaalde types van ICB's moeten voldoen;
 • "Netto inventariswaarde" waar verklaard wordt hoe de waarde van de deelbewijzen bepaald wordt en hoe deze kan verschillen van de beurswaarde (indien beursgenoteerd);
 • "Volatiliteit - risicoklassering" waar verklaard wordt hoe het risico van een ICB bepaald wordt.

 

Investeringstypes

Via onderstaande links kan u doorsurfen naar gedetailleerde informatie aangaande de verschillende soorten ICB's. Hierbij wordt een groot onderscheid gemaakt tussen enerzijds de ICB's die beleggen in vastrentende effecten en anderzijds de ICB's die beleggen in niet-vastrentende effecten.

De term vastrentende effecten omvat wettelijk gezien de volgende soorten effecten: obligaties, kasbons en andere soortgelijke effecten (met inbegrip van effecten waarvan de inkomsten worden gekapitaliseerd of van effecten die geen aanleiding geven tot een periodieke uitbetaling van inkomsten en zijn uitgegeven met een disconto dat overeenstemt met de tot op de vervaldag van het effect gekapitaliseerde interest). Verder wordt deze lijst aangevuld met: contracten met betrekking tot kapitalisatieverrichtingen waarbij als tegenprestatie voor eenmalige of periodieke stortingen, verbintenissen worden aangegaan los van onzekere gebeurtenissen uit het menselijk leven, en waarvan de duur en het bedrag vervat zijn in de bedingen van het contract.

De effecten die niet vervat zitten onder vastrentende effecten wordt opgenomen onder niet-vastrentende effecten.

 

Vastrentende ICB's:

 • "Obligatie-ICB's" - dit zijn ICB's die hoofdzakelijk beleggen in obligaties waarbij nog een verdere opdeling gemaakt wordt naar gelang de resterende looptijd van de obligaties;
 • "Monetaire-ICB's" - dit zijn ICB's die hoofdzakelijk beleggen in liquide middelen en kortlopende effecten.

 

Niet vastrentende ICB's:

 • "Aandelen-ICB's" - dit zijn ICB's die hoofdzakelijk in aandelen beleggen;
 • "ICB's met kapitaalbescherming" - dit zijn ICB's die een volledige of partiële bescherming bieden aan de klant aangaande het initieel ingelegd kapitaal en verder een bijkomende prestatie bieden die afhangt van de evolutie van een onderliggend actief;
 • "Gemengde-ICB's" - dit zijn ICB's die beleggen in een mix van vastrentende- en niet-vastrentende effecten;
 • "Pensioenspaarfondsen" - dit zijn ICB's zijn met een specifiek doel voor ogen, namelijk de opbouw van individuele pensioenreserves;
 • "Vastgoed-ICB's" - dit zijn ICB's die beleggen in onroerende goederen en dit volgens verschillende manieren (eigendom, certificaten, erfpacht, ...);
 • "Privaks" - dit zijn ICB's die beleggen in niet-beursgenoteerde vennootschappen en groeibedrijven;
 • "Dakfondsen" - dit zijn ICB's die voor minstens 50% investeren in andere ICB's.