Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Kernbegrippen en ICB types Beleggingsbeleid

Beleggingsbeleid

Omschrijving van wat een beleggingsbeleid is en welke regels gevolgd moeten worden.

Inleiding

Een ICB dient vooraf een bepaald beleggingsbeleid af te spreken en dient zich hieraan te houden bij het uitvoeren van beleggingsbeslissingen. Het beleggingsbeleid dient vermeld te worden in de "prospectus" en wel zo dat dit voldoende precies en restrictief is omschreven opdat het als een vaste verbintenis zal gelden. Het beleggingsbeleid dient ook effectief te worden nageleefd zoals het opgenomen is in het prospectus.

 

Het beleggingsbeleid bevat een hoeveelheid aan cruciale informatie voor de belegger zoals:

 • De activa categorieën waarin de ICB mag investeren (bv. aandelen, obligaties, ...). De ICB dient ook te vermelden in welke activa categorieën zij hoofdzakelijk zal investeren;
 • Welke handelingen zijn toegelaten op afgeleide financiële instrumenten (bv. opties, swaps, repo's, ...);
 • Indien dit het geval is, de eventuele benchmark (dewelke als referentie zal dienen voor de performantie - zie "Bijlage 5 van de CBFA Circulaire ICB 2005/1") of index dewelke gevolgd zal worden;
 • Naast enkele economisch getinte informatieve elementen wijdt het beleggingsbeleid ook uit over sociale, ethische en milieu gerelateerde aspecten. De ICB dient immers te vermelden in welke mate sociale, ethische en milieuoverwegingen in aanmerking worden genomen bij de uitvoering van het beleggingsbeleid van de ICB - zie "Bijlage 5 van de CBFA Circulaire ICB 2005/1".

 

Algemeen beleggingsbeleid

Als algemene regels (ter bescherming van de belegger) geldt er dat:

 • Een beleggingsinstelling niet meer dan 10% van haar activa mag beleggen in effecten van eenzelfde emittent inclusief opties;

Opmerking: De begrenzing op 10% kan worden verhoogd (tot maximaal 35%) in functie van de kwaliteit van de emittent (bv. Lid-Staat van de Europese Unie, Lid-Staat van de O.E.S.O., bepaalde internationale instellingen).

 • De totale waarde van de effecten van eenzelfde emittent - waarin de beleggingsinstelling meer dan 5% van haar activa belegt - niet meer dan 40% mag bedragen van de waarde van de activa van de beleggingsinstelling.
  Kortom: de som van alle activa van emittenten waarvan een beleggingsinstelling tussen de 5% à 10% van deze haar activa bezit, mag niet meer dan 40% van de volledige portefeuille van de beleggingsinstelling bedragen.

 

Beleggingsbeleid pensioenspaarfondsen

De wet van 17 mei 2004 (tot aanpassing van het wetboek van de inkomstenbelasting 1992 op het vlak van het pensioensparen) garandeert dat de portefeuillesamenstelling van de pensioenspaarfondsen voldoende gediversifieerd is.

 • Zo mogen ze maximaal voor 75% in aandelen beleggen, of voor 75% in obligaties;
 • Daarbij mag er maar 20% in een andere munt dan de euro worden belegd en slechts tot 10% in cash;
 • Daarnaast zijn er nog specifieke regels voor het soort aandelen en obligaties die gekocht mogen worden.