Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Financiële Vaardigheid De ICB Kernbegrippen en ICB types Obligatie-ICB's

Obligatie-ICB's

Obligatie-ICB's zijn beleggingen in vastrentende waarden, obligaties, met doorgaans een looptijd van langer dan 3 jaar.

Obligatie-ICB's beleggen hoofdzakelijk in vastrentende waarden, zijnde: obligaties.

Bij de obligatie-ICB's maken we een opsplitsing tussen twee soorten, namelijk: de 'echte' obligatie-ICB's en de ICB's met middellange looptijd. De 'echte' obligatie-ICB's beleggen in obligaties met een gemiddelde looptijd van meer dan 3 jaar daar waar de ICB's met middellange looptijd beleggen in obligaties met een gemiddelde looptijd van 1 à 3 jaar.

 

Een belangrijk onderscheid kan gemaakt worden tussen de obligatie-ICB’s zonder vaste looptijd en die met vaste looptijd (de zogenaamde 'fixfondsen'). 

Fixfondsen verschillen van andere fondsen doordat elk compartiment ervan een specifieke looptijd heeft die bij de uitgifte werd vastgesteld. Bovendien mag de belegger, in de overgrote meerderheid van de gevallen, op de vervaldag (en vóór kosten) minstens de terugbetaling van het tijdens de oorspronkelijke inschrijvingsperiode belegde kapitaal verwachten. Binnen de fixfondsen wordt er een onderscheid gemaakt tussen fixfondsen gekoppeld aan: een aandelenkorf, een rente-instrument, een beursindex, grondstoffen, wisselkoersen, ... .