Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home ICB-Wijzer

ICB-Wijzer

DOELSTELLINGArrows

De ICB-Wijzer geeft een overzicht van de in België openbaar verdeelde ICB's. De klemtoon ligt hierbij op informatie omtrent de organisatie, de typologie, de categorisatie en de kostenstructuur van de ICB's en hun compartimenten.

Indien beschikbaar, wordt ook verwezen naar de websites van de betreffende promotor(en), waar u meer gedetailleerde informatie kan terugvinden. Dagelijkse inventariswaarden, returncijfers, grafieken en benchmarks zijn uiteraard ook te vinden op gespecialiseerde websites.

HOE ZOEKEN ?

Men kan op 2 manieren in de ICB-databank zoeken:

  • Via 'Snel zoeken' kan men snel de fiche van een gekende ICB opzoeken, of zoeken naar een ICB via (een deel van) haar naam.
  • 'Geavanceerd zoeken' laat toe een lijst van ICB's of compartimenten te genereren, die aan een aantal opgelegde criteria voldoen.

OPGELET

De verschillende pagina's die u verkrijgt via deze toepassing hebben een zuiver informatieve waarde.
BEAMA en haar informatie-aanbieders garanderen niet de actualiteit, accuraatheid, correctheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel van de informatie en kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele fouten in deze ICB-Wijzer.
BEAMA is niet verantwoordelijk voor een beslissing die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie, noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen en is ze evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden schade.
Indien de ICB-Wijzer een link legt naar een andere websites is deze puur informatief en is BEAMA is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.