Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Organisatie

Wie is BEAMA ?

Maatschappelijk doel - geschiedenis

Maatschappelijk doelcube

BEAMA is het acroniem van de vzw met benaming “Belgische Vereniging van Asset Managers”.

De vereniging “BEAMA VZW” heeft tot doel om, zonder afbreuk te doen aan de autonomie van haar leden, het beroep van ‘Asset Management’ te vertegenwoordigen alsook de activiteit van ‘Asset Management’ in België te ontwikkelen, en zijn imago en dat van zijn leden te bevorderen.

Onder ‘Asset Management’ wordt op niet limitatieve wijze verstaan de bevordering, het beheer, de distributie en de administratieve verwerking van instrumenten voor collectief beheer, het institutioneel beheer, het beheer voor privé-cliënten en het beleggingsadvies.

 

Geschiedenis

De vereniging “BEAMA VZW” is de rechtsopvolger van de feitelijke vereniging BEAMA, met volgende voorgeschiedenis:

 • Op 4 maart 1958 werd voor onbepaalde duur een feitelijke vereniging opgericht onder de naam Belgische Vereniging van de Instellingen voor Collectieve Belegging. Op 12 mei 1993 werd voor onbepaalde duur een vzw opgericht onder de naam vzw Belgische Vereniging van Vermogensbeheerders en Beleggingsadviseurs. De vzw Belgische Vereniging van Vermogensbeheerders en Beleggingsadviseurs is sinds 16 december 2003 in vereffening.
 • Op 25 maart 2004 werd de benaming Belgische Vereniging van de Instellingen voor Collectieve Belegging vervangen door ‘Belgische Vereniging van Asset Managers’, met het acroniem ‘Belgian Asset Managers Association’, afgekort ‘BEAMA’. De Algemene Vergadering van deze laatste vereniging stemde in de bijeenkomst van 25 maart 2004 eveneens in met de toetreding tot de Vereniging van de leden van de vzw Belgische Vereniging van Vermogensbeheerders en Beleggingsadviseurs in vereffening.
 • De Algemene Vergadering van BEAMA heeft vervolgens op 19 juni 2014 beslist om – in het licht van de verdere groei en professionalisering van de organisatie – de vorm van een vzw aan te nemen. De aangepaste statuten werden er voorgesteld en goedgekeurd. De formaliteiten ter aanvraag van het vzw-statuut werden vervolgens afgerond op 13 november 2014.

 

Werking van BEAMA: activiteiten

Bij het uitoefenen van bovenvermelde doelstellingen, kan de vereniging:

 • steeds haar leden vertegenwoordigen alsook hun collectieve beroepsbelangen behartigen ten opzichte van de overheid en de bevoegde Belgische, buitenlandse of supranationale instellingen,
 • in die hoedanigheid het Belgisch financieel centrum verdedigen en promoten,
 • in die hoedanigheid pro-actief optreden bij Belgische overheden en autoriteiten en/of bij de betrokken Europese of supranationale instellingen,
 • In die hoedanigheid de voorbereidende werkzaamheden opvolgen op Belgisch, Europees en internationaal niveau van de wetten, verordeningen en besluiten inzake Asset Management in België, alsmede het bestuderen van de gevolgen van de toepassing van die wetten, verordeningen en besluiten,
 • aan haar leden informatie, advies en uitleg verstrekken en opleidingen aanbieden over alle aangelegenheden die het Asset Management in België aanbelangen; hierbij zal de vereniging in het bijzonder volgende Business Lines binnen asset management onderscheiden: de instellingen voor collectieve belegging, de institutionele beleggers, de privé-cliënten,
 • de communicatie tussen haar leden onderling en tussen haar leden en alle belanghebbende partijen binnen en buiten België bevorderen,
 • opkomen voor de collectieve beroepsbelangen van haar leden en van de Belgische financiële sector in het algemeen en die verdedigen, onder meer in het kader van procedures voor om het even welke administratieve overheid of rechtbank,
 • deelnemen aan debatten en discussiefora die verband houden met de belangen van haar leden of de voormelde doelstellingen, op professioneel, politiek, maatschappelijk en educatief vlak.

 

De vereniging “BEAMA VZW” is stichtend lid van “Febelfin VZW”, de Federatie van de Belgische financiële sector. Zie https://www.febelfin.be.

Voor haar Europese vertegenwoordiging maakt “BEAMA VZW” voorts deel uit van EFAMA - European Fund and Asset Management Association. Zie http://www.efama.org.