Persoonlijke hulpmiddelen
U bent hier: Home Publicaties Aanbevelingen Marketing checklist ICB's Risicoclassificatie

Risicoclassificatie

Risicoclassificatie: prospectus, fact sheets en andere documenten analoog aan KIID


A. Algemeen voorstel

Zoals in de KIID, waarin enkel de synthetische indicator en deze risico’s die van wezenlijke relevantie zijn worden beschreven, wordt een gelijkaardige benadering voorgesteld voor het prospectus, de fact sheets en de andere documenten.
Kortom, niet langer alle risico’s worden opgenomen met risicograadaanduiding maar enkel de wezenlijk relevante.

 

B. Speciale situatie voor markt- en rendementsrisico

Volgens de huidige werkwijze wordt het markt- en rendementsrisico aangeduid t.o.v. de euro, terwijl de SRRI in de regel t.o.v. de uitdrukkingsmunt wordt bepaald.

  1. Gevaar voor inconsistentie tussen de deelrisico's 'marktrisico' en 'rendementsrisico' enerzijds en de SRRI anderzijds.

  2. Tweedelige oplossing:
    • Steeds het wisselrisico opnemen bij de relevante risico’s in het prospectus en KIID.
    • Bij de bespreking van markt- en rendementsrisico volgende zin opnemen "De markt- en rendementsgevoeligheid van dit fonds in zijn uitdrukkingsmunt wordt weergegeven door de SRRI. Voor de meest actuele waarde, verwijzen we naar het KIID."