Algemeen overzicht

ICB's naar nationaal recht: totaal netto actief per einde 2016 (mia EUR)

Chart 40 - UCI under national law: net assets in billion EUR

Bemerking: enkel landen met minstens 100 miljard EUR aan totaal netto actief.

 

Gemiddelde jaarlijkse groei van het netto actief van de ICB's naar nationaal recht in de periode 2006-2016 (%)

Chart 41 - Average annual growth of net assets of UCI under national law in the periode YYYY-10 - YYYY

 

Country codes